Landsbygdsnätverket
Person håller i ett äpple och ett päron

Foto: Pixabay

Uppdrag att införa stöd till skolfrukt

Regeringen gav den 15 februari Jordbruksverket i uppdrag att förbereda ett införande av EU-stöd för utdelning av frukt i skolan. Samtidigt ska hanteringen av skolmjölkstödet ses över.

Under 2023 fanns MATtanken med i Jordbruksverkets arbetsgrupp som utredde hur ett stöd för utdelning av frukt i skolan skulle kunna utformas. Den 10 november överlämnades utredningen till Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet.

När regeringen nu gett ett nytt uppdrag till Jordbruksverket kommer MATtanken fortsatt bidra med kompetens i arbetet. Det nya stödet ska införas läsåret 25/26.

Som en del i regeringsuppdraget ingår också att göra en översyn av skolmjölkstödet, eftersom de utgår från samma regelverk. Mer om uppdraget finns att läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

– Det är ett komplicerat regelverk bakom EU-stöden. Vi ska göra allt vad vi kan för att bidra till bra lösningar, så att stöden blir till största nytta, säger MATtankens Eva Sundberg.

EU:s skolprogram för utdelning av frukt och grönsaker samt mjölk i skolor är en del av ett större utbildningsprogram om jordbruket inom EU. Det finansieras av Europeiska Garantifonden för Jordbruket (EGFJ).

Senast uppdaterad