Landsbygdsnätverket
En vagn med livsmedelsvaror i ett förråd till ett kök på ett äldreboende.

Foto: MATtanken.

Upphandling av lokal mat, med koppling till beredskap

Kommunsamverkan kring krismenyer och upphandling av lokal mat. Lokalt kött via direktupphandling. Forskningsprojekt kring resilienta regionala livsmedelssystem. Detta, med mera, står på agendan när Beredskapsnätverket för offentliga måltider har sin femte träff den 16 maj.

I dagsläget består Beredskapsnätverket av 400 representanter från nära 170 kommuner, 15 regioner, 12 länsstyrelser och ett tiotal myndigheter, branschorganisationer, forskningsinstitut m.fl. Det är måltidschefer, utvecklare med flera i kommunernas och regionernas måltidsverksamheter samt beredskapssamordnare eller motsvarande som ingår i nätverket.

– Det finns ett stort värde av att kommuner och andra aktörer kan samlas och dela erfarenheter, diskutera och lär av varandra, inte minst i frågor som rör beredskap, säger MATtankens samordnare Anna Lundstedt.

På träffen den 16 maj medverkar bland andra:

  • Madeleine Granvik vid Uppsala universitet, som presenterar pågående forskning kring resilienta regionala livsmedelssystem samt livsmedelsförsörjning i kommuner.

Inbjudan till träffen den 16 maj sänds till de som är medlemmar i Beredskapsnätverket.

Här kan du läsa mer om nätverket. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad