Landsbygdsnätverket

Utbildning och praktik för nyanlända leder till jobb i Västra Götalands kök

Hur kan man kombinera integration med de offentliga kökens verksamhet? Genom projektet Future Kitchen ska nyanlända slussas in i de offentliga köken i Västra Götaland och förebygga personalbrist. Projektet startade 2018 och blev redan första året en succé. Sedan dess har verksamheten utökats och projektet förlängts ända till 2022. Även andra grupper som står långt från arbetsmarknaden kommer genom Future Kitchen att erbjudas en plats och en väg in.

– Det finns ett win-win-tänk som genomsyrar hela projektet. Det är brist på personal i de offentliga köken och samtidigt finns det en stor grupp nyanlända som längtar efter att komma ut i arbetslivet, men som saknar naturliga ingångar till jobb inom offentliga måltider. Tanken är att underlätta vägen dit för dem, berättar Maria Helmersson på Måltid Sverige, en av aktörerna bakom projektet.

De övriga aktörerna är Arbetsförmedlingen, Validering Väst, Västra Götalandsregionen samt de deltagande arbetsgivarna.

28 i första gruppen

28 personer med uppehållstillstånd ingick i den första gruppen 2018. Arbetsförmedlingen och de deltagande kommunerna höll i urvalsprocessen och det som då eftersöktes var deltagarnas intresse snarare än formell utbildning eller erfarenhet.

Praktiken inleds med en introduktionsutbildning på ett par dagar.

– Där lägger vi fokus på sådant som matkunskap, hygienfrågor och lagstiftning. Men den berör också grundläggande kunskaper om vad det innebär att komma ut på en svensk arbetsplats. Vad är viktigt att tänka på? Vilka oskrivna regler har man att förhålla sig till? Och det är också viktigt att de bidrar med kunskap om matlagning och smaksättning från sina hemländer, förklarar Maria Helmersson.

Alla praktikanter har en handledare som utbildats under två heldagar, bland annat med en modul om hur det är att handleda en nyanländ person.

– Handledarna är centrala och en helt avgörande framgångsfaktor för hela projektet. Det är tack vare dem som utfallet har blivit så positivt, säger Maria Helmersson.

Sfi parallellt

Parallellt med praktiken fortsätter deltagarna sina sfi-studier och flera arbetsgivare har vittnat om hur snabbt språkutvecklingen sker, när den kopplas till ett jobb och en arbetsplats.

– De får ju motivation och sammanhang och måste lära sig språket för att klara jobbet. Det blir ett bra komplement till skolan, menar Maria Helmersson.

2019 var det 17 deltagare som slutförde sin praktik och några av dem finns kvar i organisationerna genom extratjänster och en har fått en ordinarie anställning. Några har påbörjat utbildning till kock.

- Framgången med den första kullen innebar att projektet 2019 kunde skalas upp. Första året deltog fyra kommuner och ett sjukhus och andra året var nio arbetsgivare och 40 nya deltagare engagerade i projektet, berättar Maria Helmersson.

– Vi har haft uppföljningsmöten med handledarna och det är starkt att höra deras berättelser och inse hur nyttigt och bra det har fungerat på båda hållen under projektets gång.

Fortsatt finansiering

Future Kitchen har fått förlängt stöd för ytterligare tre år, 2019-2022.

När MATtanken under 2020 stämmer av med med projektledare Julia Hansson berättar hon att det hittills är åtta kommuner som meddelat att de kommer fortsätta. Målsättningen är att Future Kitchen-modellen ska bli en del av den ordinarie verksamheten och kunna skötas av kommunerna själva utan stöd från projektledningen.

För att det ska bli hållbart och fungera för varje enskild kommun har siktet riktats mot att hitta lokala lösningar, vad gäller såväl rekrytering och uppföljning som praktik i köken, språkträning och SFI undervisning.

  • Beroende på hur förutsättningarna ser ut lokalt kommer det att vara antingen Arbetsförmedlingen eller kommunens arbetsmarknadsenhet som sköter rekrytering och uppföljning.
  • Utifrån grundidén om praktik i tre månader på 50% med SFI-studier parallellt utformas det lokala system som passar kök och praktikanter.
  • I det fortsatta arbetet öppnas också möjligheten upp för andra grupper som står långt från arbetsmarknaden att erbjudas en plats och en väg in.

Text: Jakob Hydén, uppdatering Elin Sandström (2020)
Foto: Elin Backlund och Maria Helmersson

Mer information

Future Kitchens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Maria Helmersson, verksamhetsledare för Måltid Sverige
maria.helmersson@ri.se
010-516 6719

Julia Hansson, projektledare Future Kitchen
julia.hansson@ri.se
Telefon: 010-516 66 35

Senast uppdaterad