Landsbygdsnätverket

Validering av personal - en del av lösningen på kockbristen?

Kils kommun har tagit fram en kockvalideringstjänst och har hittills validerat tre personer inom kostenheten. Valideringstjänsten erbjuds också grannkommunerna i Värmland. För att få fler personer i köken pågår också ett arbete med att erbjuda lärlingsplatser.

Bakgrund

En stor utmaning för landets måltidsorganisationer är att rekrytera kompetent personal. Som situationen är i dag räcker inte de utbildade kockarna till för både privat och offentlig sektor. Ett sätt att säkerställa kompetensen kan vara att ta tillvara och kompetensutveckla den personal som arbetar i organisationerna redan i dag.

Det finns i dag uppskattningsvis 35 000 anställda runt om i de offentliga köken, många har kockutbildning och lång erfarenhet av yrket, men inte alla. Trenden i köken är att mer mat lagas från grunden och att andelen tillagningskök ökar. Då ställs nya krav på kockarna i köken och det behövs även fler som kan laga mat.

Kils kommuns satsar på validering

Kils kommun är ett exempel på en kommun där man har utbildat och certifierat yrkesbedömare som kan bidra till validering för personal som arbetat i köken under flera år men saknar behörighet till kocktjänst. Satsningen genomfördes 2018. Bedömarna har gått en utbildning hos UHR, utbildningsrådet för hotell - och restaurangbranschen.

Kils kommun erbjuder sedan dess övriga kommuner i Värmland att köpa valideringstjänst. Ett gott exempel på samverkan och att inte alla behöver uppfinna hjulet.

Vad har hänt sedan sist?

Kils kommun har validerat tre personer inom kostenheten och erbjuder övriga kommuner i Värmland att köpa valideringstjänst. Ännu har ingen nappat på erbjudandet men det är ett gott exempel på samverkan och att inte alla behöver uppfinna hjulet.

Lärlingstjänst

För att få fler personer i köken har kommunen också utvecklat ett samarbete med Vuxenskolan om att ta emot lärlingar i några av sina kök där de har utbildade handledare. En del av lärlingarna har gått in som vikarier och sedan sökt tjänster, några har också återvänt efter att ha varit ute och testat på det privata näringslivet.

Senast uppdaterad