Landsbygdsnätverket
Person sitter vid dator där Erfarenhetsbanken syns på skärmen.

Välkommen till Erfarenhetsbanken för hållbara offentliga måltider

Elever som klimatberäknar måltider, nytt sätt att upphandla mer närproducerade livsmedel och arbetssätt som minskar matsvinn – det är några exempel från MATtankens nya Erfarenhetsbank för hållbara offentliga måltider. I ”banken” delar måltidschefer, lärare, miljöstrateger, kockar och andra yrkesgrupper med sig av goda exempel på hur de arbetar för att utveckla måltiderna.

– Det känns jätteroligt att i dag få lansera MATtankens Erfarenhetsbank, som samlar goda erfarenheter från kommuner och regioner runt om i Sverige! Det görs så mycket bra för att utveckla mer hållbara offentliga måltider och vi vill med hjälp av banken bidra till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Det ska vara lätt att dela med sig och att inspireras av andra, säger Anna Lundstedt, samordnare i MATtanken.

Erfarenhetsbanken är en del av projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Projektet har identifierat fem områden som är extra viktiga i arbetet med att utveckla mer hållbara skolmåltider; Delaktighet, Kompetens, Måltidsmiljö, Upphandling och inköp samt Måltiden som pedagogiskt verktyg. De områdena fungerar som kategorier i Erfarenhetsbanken.

– Många kommuner har målsättningar som strävar mot Agenda 2030 och på sikt vill vi därför också att Erfarenhetsbanken ska visa hur arbetet med måltiderna knyter an till de globala hållbarhetsmålen, säger Anna Lundstedt.

Få inspiration och dela

Anna hoppas att många ska ha nytta av de konkreta exempel som Erfarenhetsbanken ger – genom att använda ett arbetssätt rakt av eller plocka några pusselbitar som passar i den egna organisationen. Hon välkomnar också alla att dela egna erfarenheter.

Utifrån de erfarenheter som kommer in till Erfarenhetsbanken kommer MATtanken också arrangera tematräffar, underlätta nätverkande, skriva fördjupande artiklar och verka för spridning av metoder och arbetssätt.

Här finns den nya Erfarenhetsbanken. Hur arbetar din organisation? Dela en erfarenhet direkt!

Senast uppdaterad