Landsbygdsnätverket
Besök på Rosenhaga förskola

Under dagen besöktes bl.a. Rosenhaga förskola där maten lagas i ett öppet kök nära barnen.

Varifrån kommer maten? Med märkning kan vi få koll

Den 5 juni besökte MATtanken Skövde kommuns måltidsorganisation tillsammans med representanter för Sverigemärkning AB, Svensk Fågel och LRF. Syftet var att få en inblick i vardagen i de offentliga köken och belysa den viktiga frågan om ursprungsmärkning.

Varifrån kommer maten i de offentliga köken? För de som arbetar med måltiderna ute i verksamheten är frågan inte alltid lätt att svara på. Ofta är det svårt att utläsa ursprung på förpackningarna och inte heller i produktlistor och beställningssystem finns informationen lättillgänglig.

MATtanken har därför initierat ett arbete med att verka för att de livsmedel som köps in till offentliga kök och som har svenskt ursprung ska ha en tydlig kvalitetssäkrad märkning. Det finns ett antal sådana i Sverige i dag som används på den privata marknaden och som slagit väl ut. Dessa skulle i större omfattning kunna användas även för offentlig konsumtion.

Skövde har genom ett målinriktat arbete markant ökat andelen inköp av svenska livsmedel, och man jobbar på ett medvetet sätt med sina måltider. Därför var det ett naturligt val att förlägga studiebesöket dit. Under dagen besöktes köken på Rosenhaga förskola och Kavelbro gymnasium. I Stadshuset presenterade Skövde kommuns måltidschef och livsmedelscontroller hur de arbetar.

– Jag fick många tankar med mig från denna inspirerande dag. Med gemensamma krafter kan vi driva på utvecklingen åt rätt håll. Det måste bli enklare att se ursprunget för att snabbt kunna göra de medvetna valen, sa Maria Forshufvud, VD på Svenskmärkning AB.

Senast uppdaterad