Landsbygdsnätverket
Förskolebarn med folder som är Vetlandas måltidspolicyspel.

Vetlandas måltidspolicyspel har delats ut på förskolor och skolor upp till årskurs 6. Foto: Filip Borglin, Vetlanda kommun.

Vetlanda har gjort ett spel av sin måltidspolicy

Vetlanda kommun presenterar delar av kommunens måltidspolicy i form av spelet Måltidsresan. Syftet är att på ett lekfullt sätt nå ut till alla som hanterar eller tar del av kommunens mat och måltider. Nu har Måltidsresan delats ut till förskolor och skolor så att elever och vårdnadshavare kan lära mer om maten.

Många organisationer lägger ner mycket tid och arbete med att ta fram värdefulla måltidspolicys som ligger till grund för den mat som lagas i kommunen. Men få av matgästerna känner till de beslut och riktlinjer som leder fram till de hälsosamma, goda och hållbara måltider som serveras.

Ny policy i samband med omorganisation

Det var när Vetlanda kommun slog samman kostverksamheterna för Barn och Utbildning och Vård och Omsorg som man även gjorde ett omtag för att uppdatera de riktlinjer som funnits tidigare. All måltidspersonal involverades i utvecklingen. Flera förvaltningar och andra verksamheter fick också möjligheten att ge sina synpunkter till en ny måltidspolicy.

Den nya måltidspolicyn vänder sig till alla som på något sätt hanterar eller tar del av kommunens mat och måltider. Det är alltså inte enbart ett dokument för den egna verksamheten.

– Utifrån det gedigna arbete vi gjorde med att ta fram vår måltidspolicy ville vi nå ut med informationen, även till barn, elever och deras vårdnadshavare, säger Lena Ottosson, kostchef i Vetlanda kommun.

Foldern/spelet måltidsresan hålls upp framför kameran.

Kreativ byrå vann upphandling

Lena Ottosson berättar även om ett lyckosamt samarbete, som ledde till nästa steg. I samband med att kommunen gjorde en upphandling av en designbyrå för kommunikationsmaterial användes delar av måltidspolicyn som ett underlag för byråerna att visa sina färdigheter. En byrå visade prov på innovativa idéer och målgruppskännedom. Istället för en traditionell folder som främst var textbaserad, presenterades måltidspolicyn på ett enklare och mer lekfullt sätt.

– Vi gillade idén och ville ta nästa steg och förverkliga den, fortsätter hon.

Sagt och gjort. Måltidspolicyn blev omvandlad till en tvåsidig folder. Den ena sidan har mycket bilder, färg och korta texter och en väg som slingrar sig över arket med tillhörande klistermärken som kan placeras in under vägen. Den andra sidan, som främst vänder sig till föräldrarna, har sex textfält med kort information om hur man i kommunen arbetar med bland annat måltidspedagogik, hur måltiderna är komponerade och en inbjudan att komma och äta tillsammans med sitt barn.

– Foldern delades ut till alla förskolor och skolor med elever i åk F-6 vid höstterminens start. Nu väntar måltidsverksamheten spänt på reaktioner från eleverna under höstens matråd, avslutar Lena Ottosson.

De flesta av Sveriges kommuner har en politiskt fastställd måltidspolicy/kostpolicy. MATtanken har sammanställt länkar till många av dem, tillsammans med uppgift om vilket år de fastställdes. Länk till sammanställlning av måltidspolicyer.

Kontaktperson

Lena Ottosson, kostchef, Vetlanda kommun.
Tel: 0383-972 50, 0703-75 35 49.

Senast uppdaterad