Landsbygdsnätverket
Kollage med skolodling, kockar som lagar mat, frasbollar och en efterrätt.

Skolgårdsodling, smart resthantering, kreativ måltidsutveckling och äldres delaktighet – det handlar några av de senaste erfarenheterna om.

Vilken start för Erfarenhetsbanken!

Efter fyra månader finns nu 70 goda erfarenheter delade i MATtankens Erfarenhetsbank för hållbara offentliga måltider.
– Vi får mycket positiv respons och vi ser att Erfarenhetsbanken kommer till användning. Det är väldigt roligt! säger Anna Lundstedt, samordnare på MATtanken.

I MATtankens Erfarenhetsbank finns goda exempel på utvecklingsarbete som gör offentliga måltider ännu mer hållbara, ur alla tre hållbarhetsperspektiven. Erfarenheterna kommer från kommuner, regioner och länsstyrelser runt om i Sverige och handlar om allt ifrån odlingspedagogik och klimatbiffar till uppdaterade måltidsmiljöer och food jams.

– Erfarenhetsbanken samlar erfarenheterna, men det verkliga jobbet görs ju i verksamheterna. Det är alla ni som bidrar med goda exempel som skapar Erfarenhetsbanken. Tack till er! säger Sofia Denzler, kommunikatör på MATtanken.

Tematräffar och omvärldsbevakning

Under våren har MATtanken arrangerat två välbesökta digitala tematräffar där vi fördjupat oss i erfarenheter från Erfarenhetsbanken; ”Mer mat i magen – genom innovativa lösningar och nya arbetssätt" och ”Skolmåltid + lärarutbildning”.

– Att använda Erfarenhetsbanken är ett enkelt sätt att omvärldsbevaka och genom att delta i tematräffar får man också möjlighet till fördjupad diskussion och nätverkande, säger Anna Lundstedt.

Eftersom Erfarenhetsbanken har skapats inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider har den till en början haft störst fokus på just skolmåltider. Nu finns också erfarenheter från äldreomsorg och sjukhus och innan sommaren har banken också fått ett nytt temaområde: beredskap.

Ny tematräff 8 november

Till hösten fortsätter MATtankens arbete med Erfarenhetsbanken. Anna och Sofia hoppas att fler kommuner och regioner vill dela med sig av goda exempel och även att fler yrkeskategorier ska upptäcka Erfarenhetsbanken. Den 8 november planeras nästa digitala tematräff, som handlar om nya sätt att upphandla.

Om Erfarenhetsbanken

Erfarenhetsbanken är en del i innovationsprojektet Ett nytt recept för skolmåltider, som initierats av Vinnova och koordineras av Livsmedelsverket. Jordbruksverket är genom MATtanken en av projektparterna.

Projektet har ett missionsorienterat arbetssätt och är en del i en större satsning för att skapa ett mer hållbart livsmedelssystem och bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vill du bidra med en erfarenhet till Erfarenhetsbanken? Läs mer här!

Senast uppdaterad