Landsbygdsnätverket

Personalen, den viktigaste resursen!

Livsmedel är viktigt, det hörs ju på ordet – ett medel för liv! Livsmedlen ska så klart vara bra och hållbart producerade. Och för att livsmedlen verkligen ska bli ett medel för liv krävs rätt kompetens – människor som ser till att allt från potatis till sej blir till god mat som hamnar i matgästernas magar.

Många av oss som har koppling till offentliga kök får ofta frågor – från såväl allmänhet, företag, branschorganisationer som media – om vilka livsmedel som köps in och vad de kostar. Frågor som kan ta mycket tid att besvara. Under alla mina år i branschen kan jag inte påminna mig om att en enda journalist någon gång haft personalsituationen i måltidsorganisationen som ingångsfråga, ingången är alltid livsmedel. Varför är det så, när personalen är den absolut viktigaste resursen för att skapa bra måltider? Det är personalkostnaden som utgör den största delen av totalkostnaden för de offentliga måltiderna. Bemanningen i köken är en stor utmaning för många av landets kommuner och regioner.

Med kunniga och engagerade medarbetare i köken och i ledningen för måltidsorganisationen ger sig det där med upphandling och inköp av bra och hållbara livsmedel ”av sig självt”. De accepterar inte dåliga råvaror att laga mat av. Men det måste så klart också finnas en livsmedelsbudget som gör det möjligt att köpa bra råvaror.

Jag ser så mycket fram emot när vår Silo-databas är färdigutvecklad och innehåller data över alla livsmedelsinköp i Sveriges kommuner och regioner. Efter vår första visning av databasen, för de kommuner som delat med sig av sin data, så står det klart att vi som kan branschen måste hjälpa till att tolka de uppgifter man kommer att se i den. När vi med hjälp av Silo-databasen kan förmedla kunskap ihop med fakta – och hänvisa dem som har frågor dit – kan vi frigöra tid för oss alla att höja kompetensen kring offentliga måltider generellt.

Apropå resurser så är det ingen slump att vi i nästa Studio MATtanken lyfter kompetensförsörjningsfrågan – den viktiga personalen! Välkommen in i studion för att delta i diskussionen, eller kanske bara lyssna på hur snacket går.

Eva Sundberg, projektledare, MATtanken

Kock skär paprika.

Senast uppdaterad