Landsbygdsnätverket

Hur vet man att man gör rätt?

Det är på gårdsplanen som det händer på riktigt – att livsmedelsproducenter och konsumenter möts, lär sig mer och börjar förstå varandra. I förra veckan var det elfte gången som MATtanken tillsammans med länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen sammanförde personer som arbetar med planering och upphandling av livsmedel till offentliga måltider med företrädare för producentledet.

Genom åren har vi stått på många gårdsplaner, inne i stallar och växthus och fått lära oss mer om producenternas förutsättningar. Producenterna har i sin tur fått lära om vilka förutsättningar kommunerna har.

Dessa temadagar om upphandling slår hål på en del myter – bland annat den om att ansvariga på kommunerna inte har kunskap om svensk livsmedelsproduktions mervärden och därför inte ställer rätt krav vid upphandling.

Eva Sundberg

Eva Sundberg.

På förra veckans temadag besökte vi en kycklingproducent som föder upp ekologiska kycklingar. Med oss hade vi även en forskare och djurskyddsexpert från SLU, som efteråt hjälpte oss att fundera kring de "dilemman" som finns om vad som egentligen är rätt och fel. För något kan ju vara jättebra ut ett perspektiv men tveksamt ur ett annat.

I en av gruppdiskussionerna efteråt, som jag överhörde, så ställdes frågan "Hur vet man när man gör rätt?" En annan deltagare svarade: "Det vet man inte. Och ändå måste man ta ett beslut".

Så är det, i kommunerna fattas många beslut kring vad som ska köpas in och serveras – och de som planerar och upphandlar har otroligt många aspekter att ta hänsyn till. Allt ifrån EU:s upphandlingsregler till vad matgästerna kan tänka sig att äta – och vad budgeten räcker till. I olika led kommer människor med synpunkter, utifrån sitt perspektiv.

Det är bra med möten på gård! Nästa steg är att bönderna besöker köken, tycker jag. Efter skörden 2023 vore det väl läge för kommunerna att öppna sina köksdörrar och släppa in livsmedelsproducenterna – och få till lika bra samtal där som vi genom åren har haft ute på gårdarna. Vilken kommun blir först ut med att organisera det?

Eva Sundberg, projektledare, MATtanken

Gårdsbesök hos en kycklinguppfödare, människor som står och samtalar utanför stallarna.

Det var härligt vårväder när kommunrepresentanter som jobbar med offentliga måltider i Västra Götalandsregionen besökte en ekologisk kycklingproducent.

Senast uppdaterad