Landsbygdsnätverket

Kartläggning av inköp av vildsvinskött 2020

Så här summerade MATtanken kartläggningen av kommunerna och regionernas inköp av vildsvinskött 2020.

De offentliga köken i Sverige är på gång och på tårna för att servera vildsvinskött.

– Nu gäller det att få till avskjutning och logistik så att vi får fram tillräckliga mängder med säkert kött till köken inom vård, skola och omsorg, säger Eva Sundberg, projektledare för MATtanken.

Cirka 26 ton vildsvinskött köptes in 2019-2020, i 46 kommuner och 4 regioner

MATtanken genomförde i december 2020 en kartläggning av hur mycket vildsvinskött som köpts in i Sveriges kommuner och regioner. Kartläggningen genomfördes via en enkät.

Ansvariga för måltidsorganisationerna fick svara på frågor om varifrån de handlar köttet, vilka styckningsdetaljer som de efterfrågar och var/i vilka verksamheter som de serverar köttet. Kartläggningen omfattade inköp under perioden 1 december 2019-till 30 november 2020.

– Av olika skäl fick vi inte full träffbild. Vi tror ändå att kartläggningen givit oss en fingervisning om läget. 46 kommuner och 4 regioner (av totalt 169 inkomna svar från 158 kommuner och 11 regioner) uppgav att de köpt in vildsvinskött under den aktuella perioden. Det är med andra ord ungefär var tredje kommun/region av de som svarat på vår enkät som också handlat vildsvinskött, säger Eva Sundberg.

Elva av de som svarat köpte från ett halvt ton upp till som mest 3,6 ton under den aktuella perioden. Övriga köpte från några få kilo upp till ett halvt ton. Totalt visar kartläggningen på sammanlagda inköp om nära 22 ton under aktuell period.

– Totalsumman är dock i underkant jämfört med verkligheten, kanske handlar det istället om 26-28 ton. Vi känner till från annat håll att det finns minst ett par kommuner ytterligare som köper in och serverar vildsvinskött, men som inte fångades in i kartläggningen, säger Eva och lägger till att en separat uppföljning visar att exempelvis Norrköpings kommun köpte in cirka 4 ton vildsvinsfärs hösten 2020.

– Norrköping är den kommun som vi i nuläget känner till som hittills köpt mest, fortsätter hon.

Den vanligaste styckningsdetaljen som kommunerna och regionerna köpte in var vildsvinsfärs, sannolikt därför att den är lätt utbytbar mot den färs man använder vanligtvis. Grytbitar var den näst populäraste styckningsdetaljen, därefter kom stekar. Även små kvantiteter av skav och korv köptes in.

Mer information

Senast uppdaterad