Landsbygdsnätverket
servicebild 21

- Lanthandeln är livsviktig för vår löpande verksamhet. Den möjliggör att vi alltid kan få tag på råvaror, så att vi slipper lägga värdefull arbetstid på att åka in till fastlandet, säger Cilla Heurlin, en av tre ägare på Ö-rätt. Foto Hans Alm

Kommunal satsning på närservice ger växande turistnäring

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Tillväxtverket arbetar med att stärka tillgängligheten till kommersiella service i serviceglesa områden. Som stödmyndighet till Landsbygdsprogrammet har Tillväxtverket projektmedel till bland annat pilotprojekt för serviceutveckling.

Syftet är att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare, i detta arbeta har kommunen en viktig roll. För att skildra dessa betydelsefulla samband planerar Tillväxtverket en artikelserie med exempel från verkligheten, artikeln nedan är den första i ordningen.

 Service


– Kan det bli praktiskt för människor att bo i skärgården och på landsbygden, med enkla transporter och tillgänglighet till service - då gör man det också möjligt att starta och driva företag där. Så enkelt är det faktiskt. Finns service, då kan folk bosätta sig i närheten, som i sin tur kan anställas och möjliggöra för företagen att växa och utvecklas vidare.

Det säger Ina Ununger, ordförande i Näringslivsnämnden på Värmdö kommun. Hon är övertygad om att närheten till service är nödvändig för en livskraftig skärgård, en attraktiv kommun och för en hållbar utveckling i gles- och landsbygder generellt.

 

Vill ha långsiktigt hållbar turistnäring

Turistnäringen utgör den största delen av Värmdö kommuns totala näringsverksamhet. 2016 hade man 167 828 kommersiella gästnätter varav 11 procent var utländska gäster. För att få en långsiktigt hållbar turistnäring med möjligheten att utvecklas ytterligare behöver man planera för ökad turism, tillgodose båtlivet och ö-livet. Det behövs bofasta personer i skärgården som kan serva och ta hand om turisterna. Personer, främst unga vuxna, ska vilja flytta ut och bo kvar på öarna. Då är tillgänglighet till kommersiell service, förskola, skola och bostäder avgörande.

Service

Från sommarkiosk till året-runt-öppen butik

Värmdö kommun omfattar större delen av Stockholms skärgård. Här ligger Svartsö, en ö med 260 fastigheter, varav 40 är åretruntbostäder. Sambandet mellan den kommersiella servicen och de växande verksamheterna här, är ett bra exempel på att service driver näringslivsutveckling.

Svartsö lanthandel startade som en sommarkiosk 1972 och är idag både året-runt-öppen butik och ombud för post, apotek och systembolag. En pulsåder i bygden, och ovärderlig för både bofasta och sommargäster. Men framför allt är den en viktig anledning till att fler näringar vågar etablera och investera här.

Service 16

Cateringföretaget Ö-rätt

Ett exempel på etablering under senare år är cateringföretaget Ö-rätt som startade 2014. De levererar färdigmat till hela Storstockholm, 1 000 matlådor/vecka, och därutöver catering och lösviktsförsäljning.

Stor del av deras produktion, särskilt sommartid, är baserad på turism. Ö-rätt levererar färdigmat, ö-lådor, dels till Svartsö Skärgårdshotell och vandrarhem men även till butiker och caféer på ett par andra öar samt till turbåtar.

Service 14

Lotten Andersson vid Svartsö butik

Närbutiken viktig

Lotten Andersson driver Svartsö Skärgårdhotell och vandrarhem, som öppnade 2014. Idag har de 3 500 gästnätter per år varav 500 är utländska gäster.

­– Jag hade inte placerat min verksamhet här, om inte närbutiken funnits. Skola, post och affär är grundläggande samhällsservice. Butiken är absolut livsviktig för oss, både som boende här och som företagare. Via posten får vi exempelvis kontorsmaterial, städmaterial och förbrukningsmaterial till vår cykeluthyrning som är nödvändigt för att bedriva den löpande verksamheten. Eftersom hotellet har självhushåll kan våra gäster också enkelt köpa mat i lanthandeln istället för att tvingas ta med sig hemifrån. Det gör oss konkurrenskraftiga. Dessutom fyller butiken en social roll på ön, det är öns mötesplats. Vi som är verksamma här krokar arm när vi kan för att skapa framgång för varandra. Det vinner vi alla på, förklarar hon.

Service 17

Sozy och Lena i Svartsö Lanthandel

Det satsas som aldrig förr

Går det inte att handla mat eller tanka bilen inom rimliga avstånd är det svårt för en bygd att vara attraktiv för kvinnor, män, företag och besökare. Detta konstaterade regeringen 2015 genom att tillsätta ett driftstöd för att stödja tillgängligheten till service i de mest sårbara och utsatta glesbygderna i Sverige. Stödet på 35 miljoner per år mellan 2016-2019 stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. Utöver driftstödet finns även investeringsstöd, för investeringar i dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar eller serviceställen där olika typer av service finns samlad.

– Investeringsstödet och driftsstödet har gjort att vi vågat anställa personal, och att vi kunnat förbättra butiken med nya kassadiskar, samt energi- och miljömässigt med nya kylar. Vi uppskattar verkligen regeringens beslut - det här blir en ekonomisk trygghet då omsättningen är väldigt låg under höst och vinter, berättar Sozy Newton Hedelin på Svartsö Lanthandel.

Ina

Ina Ununger

Kommunerna behöver möta upp

– Regeringen gör satsningar, nu är det vår tur, säger Ina Ununger och fortsätter.

- Här behöver vi som kommunala tjänstemän och politiker med uppdrag inom näringslivsutveckling, bli mer aktiva och ta ansvar. Vi behöver bestämma vilken utveckling vi vill åstadkomma och ta fram konkreta handlingsplaner för det.

I Värmdö överväger man till exempel att detaljplanera några öar, som ett steg.

Ina Ununger understryker vikten av att vara uppdaterad om vilka möjligheter och medel som finns.

- Det är också oerhört viktigt att ha koll på vilka medel som finns att söka, så att vi kan vara på tårna och bli en bra samarbetspartner till de entreprenörer som kontaktar oss. Ge snabb service, se möjligheterna, åka ut på plats och försöka hitta lösningar så att vi tillsammans får saker att hända, avslutar hon.

Text: Lina Andersson
Foto: Hans Alm

Det finns projektmedel att söka

Nu finns möjlighet att söka projektmedel till pilotprojekt för att testa och utveckla lokala servicelösningar. En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster.

Exempel på insatser kan vara:

  • Samordning av serviceslag inom och mellan kommersiell och icke kommersiell service
  • Hållbara lokalt anpassade lösningar
  • Att tillgodose företagens behov av service
  • Att skapa attraktiva mötesplatser
  • Att främja tillgången till och användning av ny teknik, digitalisering och nya metoder
  • Utveckling av samordnade logistiklösningar och transport av varor

Läs mer om olika stöd till kommersiell service HÄR. Du kan härifrån komma vidare till Tillväxtverkets webbsida för mer detaljerad information.

Detta är den nionde artikeln med goda serviceexempel. Övriga artiklar finner du på vår samlingssida med serviceexempel.

Publicerades