Landsbygdsnätverket

Stöd till kommersiell service och

till servicelösningar på landsbygden

Inom landsbygdsprogrammet finns 700 miljoner kronor att söka till och med 2020 för stöd till service på landsbygden. Pengarna ska användas till att stötta exempelvis lanthandlare eller bensinmackar och även till att öka tillgängligheten till lokal service. Satsningen är ytterligare ett led i att skapa jobb och tillväxt i alla delar av landet.

Under den här programperioden, 2014 till 2020, finns det flera möjligheter att få stöd till att utveckla servicelösningar. Utmaningen är att navigera rätt och veta vad man kan få stöd till.

Därför har arbetsgruppen tagit fram en karta som visar vart ni kan vända er för att söka stöd till service på landsbygden.

Utgå alltid från vilket behov ni har. Har ni ett befintligt serviceställe som ni vill stärka och utveckla eller har ni en ny idé till servicelösning? Det avgör vilket stöd ni söker och var ni söker stöd.

Ett annat bra tips är att läsa arbetsgruppens presentationer under kontakt. Där finns personliga tips om hur ni kan tänka för att utveckla service. Goda exempel är också en bra inspiration.

Mer information

Här kan du få ytterligare information om olika stöd till service.
Tillväxtverket - Olika stöd till service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.