Landsbygdsnätverket

Kommuner

Kontakta alltid din kommun och berätta era tankar och idéer om hur servicen kan utvecklas på er ort. Vem som har ansvaret för landsbygdsfrågor kan skilja sig mellan olika kommuner. Oftast finns en landsbygdssamordnare alternativt en landsbygdslots eller tjänsteman med ansvar för landsbygden. Kommunen kan i vissa fall som t.ex. vid stöd från Tillväxtverket behöva medfinansiera ert projekt.

Här finns några tips hur kommunerna kan vara ett stöd i arbetet med att utveckla servicen.

  • Landsbygdssäkring – ett dokument förankrat i kommunfullmäktige som påminner om en checklista med frågor som ska besvaras innan större beslut fattas. ”Rural Proofing” finns på flera ställen i Europa och i Sverige.
  • Projekthjälp – allt från hjälp med att tänka ut projekt, skriva projektansökningar, administrera, äga, redovisa/rekvirera och avsluta projekt. Själva projektgenomförandet sköts av föreningarna/företagen.
  • Lokala utvecklingsplaner – bistå i arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för bygden/samhället/byn/orten.
  • Aktiviteter – arrangera konferenser, ”landsbygdsdagar”, studieresor m.m.
  • Kommunbygderåd/lokalt landsbygdsnätverk – håller i arbetet för intresseföreningarnas samarbetsgrupp.
  • Dialog/åsiktsinhämtning – det är en viktig del i processen i samband med översiktsplanering.
  • Information och inspiration om ämnen som efterfrågas av det lokala.
  • Implementera landsbygdstänk i kommunens egen organisation.
  • Informera presumtiva inflyttare om läget i de olika samhällena.