Landsbygdsnätverket

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Hur jobbar Leader med service?
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden (LLU) bygger på att de tre sektorerna i ett geografiskt område, den privata, den ideella och den offentliga, går samman i ett partnerskap för bygdens utveckling. Tillsammans gör man en långsiktig strategi bygd på en analys av styrkor, svagheter möjligheter och hot.

Det finns 48 godkända leaderområden. På Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finner ni kontaktuppgifter till alla områden, även till de områden som inte blev prioriterade.


Vilken hjälp kan du få av Leader
?
Varje leaderområde har ett lokalt leaderkontor dit ni kan vända er med er projektidé. För att kunna söka ekonomiskt stöd måste projektidén passa in i den utvecklingsstrategi som är godkänd för området.

På kontoren kan ni få hjälp med att vidareutveckla idén och ni kan även få kontakt med andra projekt eller aktörer för att komma vidare. Det går att få stöd för projekt som bidrar till utveckling i det egna leaderområdet. Ni kan få stöd för

  • projekt som är till nytta för många människor i området,
  • projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet,
  • projekt som är till nytta för enskilda företag eller till samarbetande företag och
  • samverkansprojekt med andra leaderområden

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett leaderområde kan söka stöd.