Landsbygdsnätverket
Leader och Lantbruk

Möt lantbrukare och rådgivare i våra inspirationsfilmer och lär dig mer om hur du i samverkan med andra genom Leader kan utveckla lönsamheten i företaget.

Lantbruk utvecklas med Leader

En av många lantbrukare som tillsammans med andra utvecklat och förbättrat lönsamheten i lantbruksföretaget med hjälp av Leader, är Per-Uno Karlsson.
– Utan leaderprojektet skulle vi inte vara där vi är idag. Nu drar filmkampanjen med inspirerande exempel på hur andra gjort igång och sprids över landet.

En grupp lantbrukare runt Kungälv hade en idé för att uppnå bättre lönsamhet i sina företag genom att samverka kring marknadsföring och försäljning i en förening. De tog kontakt med sitt leaderkontor där Ulrika Holmgren var verksamhetsledare.

– I leaderområdet fanns behov för att öka lönsamheten för lantbrukare och att hålla markerna öppna. När en grupp lantbrukare kontaktade leaderkontoret med projektidén att marknadsföra sina produkter direkt mot butik och konsument, tvekade inte LAG, som är leaderföreningens styrelse, att satsa.

Projektet var framgångsrikt och idag levererar det som blev producentföreningen Kungälvsmat kött och andra lokalproducerade varor direkt till en av kommunens största livsmedelsbutiker. För att inte tappa kontakten med konsumenten har de även kvar direktförsäljningen.

Ulrika Holmgren konstaterar nöjt.

– Leaderprojektet bidrog till att öka försäljningen och förbättra lönsamheten.

Öka lönsamheten på gårdsnivå

Leader är en metod som tillämpas i geografiskt avgränsade områden där principer som innovativt tänkande, samverkan och underifrånperspektiv är viktiga. Ulrika Algotsson, som är engagerad inom LRF och Leader, tror på metoden.

– För mig är det viktigt att man i samverkan kan arbeta för ökad lönsamhet i lantbruksföretag, då kan lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden vara en väg att gå.

Projekten kan handla om gemensamma projekt inom förnybar energi, förädling och försäljning av produkter men det kan även handla om rådgivning. Allt för att öka lönsamheten på gårdsnivå.

– Jag hoppas att fler lantbrukare ser möjligheterna inom lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden, säger Ulrika Algotsson.

gris

Foto Mickan Thor

Grislyftet Halland

Leaderkontoren runt om i landet rymmer många initierade och kompetenta resurspersoner som tillsammans med företagaren diskuterar de tankar och idéer som finns för att utveckla sitt lantbruksföretag tillsammans med andra. Detta kan leda fram till ett projekt som i sin tur ökar lönsamhet för alla inblandade.

Så var det för ett antal grisproducenter i Halland som alla hade önskemål om att utveckla sina företag för att nå bättre produktion och högre lönsamhet. I leaderprojektet Grislyftet Halland genomfördes föreläsningar, studieresor, nedladdningsbara kurser via mobilen och fysiska träffar för att få ökad kunskap och stärka erfarenhetsutbytet.

Sven Isaksson, en av lantbrukarna i projektet uppmanar lantbrukskollegor och andra företagare inom de gröna näringarna att ta med sina tankar och idéer till ett leaderkontor.

– Kontakta era leaderkontor, där finns potential.

Se våra inspirationsfilmer och ta reda på mer om hur du kan gå vidare för att utveckla ditt lantbruksföretag.

Publicerades