Landsbygdsnätverket
En blå traktor på Gamlebygymnasiets gårdsplan.

Grönt veckoslut lockade 11 000 besökare varav 1 950 var elever från mellanstadieskolor. Foto: Gamlebygymnasiet.

Grönt veckoslut vill inspirera till utbildning och jobb inom gröna näringar

Med busslaster med mellanstadieelever, ny lantbruksmässa och egen ”gropa” blev Grönt veckoslut med mer än 11 000 deltagare en succé.

– Vi jobbar långsiktigt och syftet är ytterst att bidra till att fler ska ha möjlighet att bo och verka på landsbygden, berättar projektledare Sofie Alvarsson.

Den 17-18 maj slog Gamlebygymnasiet i Västerviks kommun upp portarna för Grönt veckoslut. Arrangemanget går av stapeln vartannat år. Mer än 11 000 besökare kom denna gång, för att få se skolan och dess omgivningar, ta del av programmet och inte minst besöka den nya lantbruksmässan för jord, skog och entreprenad.

– Vi har tagit många nya grepp för att utveckla Grönt veckoslut som ett sätt att visa upp den geografiska plats där vi är verksamma och den naturbruksskola som finns här, säger Sofie.

Nytt för i år var bland annat satsningen på en lantbruksmässa.

– Vi brukar ha externa utställare men genom mässan blev det i år många fler. Mässans inriktning mot jord, skog och entreprenad skapade en naturlig mötesplats för både företagare och konsumenter, fortsätter hon.

– Ytterst är alla, unga som gamla, konsumenter vars val påverkar hur livsmedelsförsörjningen ser ut i Sverige. Vårt syfte är att det ska vara möjligt att bo och verka på landsbygden och då måste det också finnas arenor för att mötas kring dessa frågor.

Foto över utställningsområde utomhus. Tält och beachflaggor syns.

Vid Gamlebygymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. studerar 200 ungdomar per läsår. Skolan drivs av Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. Sammantaget fanns 70 medarbetare från Hushållningssällskapet på plats under Grönt veckoslut.

Under Grönt veckoslut jobbar elever och personal tätt tillsammans. Både fredagen och lördagen genomförs som skoldagar där eleverna är funktionärer och ambassadörer på en och samma gång.

– Det ingår moment i naturbruksgymnasiets kurser som till exempel servicekunskap och guidning i naturbruket. Under Grönt veckoslut får eleverna nytta av sina kunskaper och tillfälle att praktisera dem, berättar projektledare Sofie Alvarsson.

Här kan du ta del av programmet för Grönt veckoslut 2024. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

En annan nyhet var att tillsammans med kommunagronomen i Västerviks kommun skapa en grop, med inspiration från skånska Borgeby fältdagar, som här på Tjustdialekt fått namnet Gropa.

Det handlar alltså om en stor "visningsgrop" med meterhöga väggar där man kan studera marken i genomskärning och exempelvis se långsiktiga förändringar i jorden, påverkan av växtnäring, kalkning och liknande.

– Till nästa evenemang 2026 vill vi få till mer provodlingar runt Gropa. Utmaningen med Grönt veckoslut är att utveckla, komplettera det som redan finns och samtidigt skapa något nytt! Vi har en målgrupp i familjer och barnfamiljer som uppskattar Grönt veckoslut och ser det som en slags återvändarhelg. Samtidigt måste vi ha fokus på utställarna och det som lockar professionen att också vilja komma hit.

Mellanstadieelever i en monter med jakttroféer.

Utställning på Grönt veckoslut.

Avslutningsvis berättar Sofie om skolsatsningen som blev en höjdpunkt.

– Det har alltid varit viktigt för oss att bjuda in elever från mellanstadiet för att de ska få komma hit och se skolan. Tack vare ett bidrag från en lokal bank kunde vi i år bjuda in kommunens skolor och stå för bussresan, säger Sofie och lägger till att Västerviks kommun är lika stor som Blekinge till ytan och att transporterna därför är en utmaning.

Totalt kom 1 950 mellanstadieelever. Förutom elever från Västerviks skolor hade Grönt veckoslut också besök av elever från Vimmerby och Åtvidabergs kommuner (som bekostade resorna på egen hand).Uställningshall inne.

Unga och gamla, familjer och företag. Målgruppen är bred för Grönt veckoslut.

Porträtt Sofie Alvarsson.

Projektledare Sofie Alvarsson. Foto: Amanda Andersson

Nationellt kompetensråd
lyfter fram Grönt veckoslut

Nationellt kompetensråd inom det gröna näringslivet – är en del av satsningen inom Landsbygsnätverkets arbete med Hållbara gröna näringar.

I år är temat för kompetensrådet Kompetens och livslångt lärande i lantbruket. Vid kompetensrådet träff i maj medverkade Sofie Alvarsson med en presentation om Grönt veckoslut.


Publicerades