Landsbygdsnätverket
Kollage med potatis, päron och ägg.

Nu ännu enklare att hitta statistik över vilka livsmedel kommunerna köper

I april lanserades SILO-databasen som innehåller öppen statistik över kommunernas livsmedelsinköp. Nu har en första uppdatering av databasen gjorts med fokus på att förbättra och komplettera innehållet. Bland annat finns nu en instruktionsfilm som förklarar hur du kan använda databasen.

MATtanken har tillsammans med Jordbruksverkets statistikenhet gjort en första uppdatering av SILO-databasen. Bland annat har man korrigerat och kompletterat den insamlade statistiken. Data från fyra ytterligare kommuner har lästs in. Det totala antalet är nu 272 kommuner. Det totala inlästa varuvärdet är 8,1 miljarder för år 2023.

Nyheter i uppdateringen

Flera förändringar har gjorts för att göra det så enkelt som möjligt att hitta den statistik man är intresserad av. De färdiga tabellerna och frisökstabellerna är grupperade på ett nytt sätt. Manualen till databasen är uppdaterad och man har även lagt till en instruktionsfilm om hur databasen fungerar. För att tydliggöra vilka livsmedel som ingår i olika grupperingar finns nu en excelfil med denna information att ladda ner. Stödmaterialet nås via länkar inne i databasen, i övre högra hörnet.

En viktig nyhet som underlättar jämförelser i frisökstabellerna är möjligheten att se ”kronor per kilo”. En annan efterfrågad funktion är att kunna söka på artikelnamn eller artikelnummer, vilket nu är möjligt i en ny frisökningstabell för detta.

Vill du ha hjälp?

MATtanken erbjuder support för dig som vill ha vägledning i hur databasen fungerar eller har andra specifika frågor. Skicka ett mejl till mattanken@jordbruksverket.se om du vill boka ett digitalt möte.

Du kan läsa mer om SILO och statistikinsamlingen på MATtankens webbplats.

Framsida på rapporten

Rapport: Statistik över inköp av livsmedel i offentlig sektor

SILO version 2023:2

I rapporten beskrivs bakgrunden till SILO och tillvägagångssättet för att samla in data, samt nyheter i samband med uppdateringen. Därefter presenteras resultat som belyser kommunernas skattefinansierade måltider ur olika perspektiv. Rapporten avslutas med några korta ord om SILO‑arbetet framåt.

Ta del av rapporten (pdf) Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerades