Landsbygdsnätverket

Ny rapport: Vägar till utbildning och arbete i de gröna näringarna

Landsbygdsnätverkets grupp Vägar till utbildning och arbete i de gröna näringarna har tagit fram en ny rapport. Det handlar om en metod för att få fler unga, arbetslösa eller människor som vill byta yrkesbana att välja studier, praktik och arbete i de gröna näringarna.  

Aktiviteter som gjorts är bland annat informationsinsatser, fysiska och digitala träffar och studiebesök. I den här rapporten presenteras erfarenheter och lärdomar från det pilotarbete som har genomförts i främst Södermanland, och som visar ett sätt att arbeta som förhoppningsvis kan komma till nytta i fler delar av landet.

På denna sida kan du ladda ner hela rapporten Länk till annan webbplats.

Publicerades