Landsbygdsnätverket
Deltagare sitter i stolsrader med ryggen mot kameran.

Regionala Gröna kluster stärker varandra

Äntligen har vi resurser att samverka på riktigt och framför allt lära oss av varandra! Det var kärnan i det nationella Gröna Klustermötet den 29 september som hölls med 12 regionala kluster på plats på Vreta Kluster, och andra som medverkade digitalt.

Klustren mötte upp för att dela med sig av lärdomar från såväl framgångar som utmaningar. Det klustren har gemensamt är att de är regionala aktörer som samlar näringsliv, rådgivning, utbildning och offentliga aktörer för att stärka det gröna näringslivet. De gröna klustren är mötesplatser, mäklare och motorer, och genom det nystartade projektet som genomförs inom ramen för Landsbygdsnätverket kommer de att stärka sitt samarbete från norr till söder.

– Det var en härlig samling människor som sprudlade av energi och samarbetsvilja. Jag tar med mig den fina känslan in i satsningen som görs för ökad samverkan mellan Sveriges gröna kluster, säger projektledaren Johanna Larsson.

Det nationella samarbetsprojektet kommer att pågå fram till 2024 och leds av en styrgrupp med representanter från fem gröna kluster.

Publicerades