Landsbygdsnätverket

Gröna kluster – erfarenhetsutbyte, samverkan och utveckling

Landsbygdsnätverket driver detta projekt i samarbete med nitton av Sveriges gröna kluster. Idéen är att öka samverkan och utbytet mellan dem. Genom att arbeta för ökad kunskap och effektivitet i de gröna klustren skapar vi också bättre förutsättningar för att öka konkurrenskraften i den svenska livsmedelsproduktionen

Artiklar och nyheter

Gröna kluster är regionala kompetens- och utvecklingscentra som arbetar med att överföra kunskap och kompetens mellan akademi och företag gentemot den regionala och lokala nivån av företagande.

De har bildats ur ett regionalt behov att jobba med innovation, affärs- och teknikutveckling i gröna näringarna. De gröna klustren är en viktig länk till ny kunskap, erfarenheter och kontakter för de lokala företagen inom gröna näringar.

  • Gemensamma nätverksträffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte ​
  • Utbyte av inbjudningar och nyhetsbrev ​
  • Workshops kring metoder och arbetssätt ​
  • Omvärldsbevakning för nya möjligheter i samverkan ​
  • Samarrangemang av event kring gemensamma frågor, och där det är en styrka att vara fler till exempel ​krisberedskap/självförsörjning, regler och villkor, kapitalförsörjning, nya affärsmodeller

I projektet skapar vi nya kontakter och kunskapsytor för att arbeta för överföring av kunskap, kompetens, nätverk, metoder och andra erfarenheter mellan alla klustren.

Nu jobbar vi för skapa ett partnerskap mellan de gröna klustren i Sverige. Genom en större samordning och en stödjande funktion för och mellan de kluster som finns, skapas en möjlighet för klustren att ta sig an större frågor och arbeta med dem i en stor del av landet samtidigt. På så sätt kan kompetens och möjligheter faktiskt nå företag inom de gröna näringarna. Dessutom kan företagens behov i sin tur bättre nå fram till akademin och till nationella beslutsfattare.

Vissa områden i landet saknar närhet till ett Grönt kluster eller arbetar med frågorna på annat sätt. Via projektet kan dessa områden få stöd i utvecklingen av klusterverksamhet och ta del av de etablerade klustrens aktiviteter.

KONTAKT

Hör av dig till projektledare Johanna Larsson
Landbygdsnätverkets samordnare Anna Hedberg, Tel: 036-15 89 49

Här kan du läsa vad nitton av Sveriges kluster gör

Finansiering av projektet Gröna kluster – erfarenhetsutbyte, samverkan och utveckling

Jordbruksverket beviljade i november 2021ansökan om 5 000 000 kronor i projektstöd inom landsbygdsprogrammet 2014–2020. Stödet avser att bli en brygga mellan de regionala kluster som finns spridda i landet inom de gröna näringarna, samt mellan den regionala och den nationella nivån.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Läs mer om hur EU-programmen finansierar stöden

Mer information om programmen som finansierar stöden finns hos Jordbruksverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU logo