Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Två porträttbilder i ett kollage. Sylvia Schwaag Serger och Inge Van Oost

  "AKIS ska påskynda kunskapsutbyte och innovation"


  AKIS ska förstärka kunskapsflödena och skapa kontinuerliga samarbeten. Samtidigt kräver de stora samhällsförändringar vi står inför ett helt nytt förhållningssätt. Det är några av medskicken från Landsbygdsnätverkets träff Mötesplats AKIS, som samlade ett hundratal deltagare.
 • En man kör en drönare över en odling.

  Stark grund men för lite tillämpad forskning i livsmedelskedjan


  Det finns för lite tillämpad forskning och det saknas ett strategiskt innovationsprogram. Samtidigt är det positivt att det finns en stark grundforskning. Det är några av slutsatserna som Sara Johansson, Högskolan i Jönköping, drog på Sweden Food Arenas seminarium om livsmedelskedjans nationella och regionala innovationssystem.
 • Kvinna i en ladugård håller en surfplatta i händerna.

  Nytt godkänt innovationsprojekt


  Här kan du läsa om ett nytt EIP-projekt, Vetlink, som nyligen blivit godkänt.
 • Bild från en animerad film där två lantbrukare står på en åker. Bakom dem finns bland annat höns och en ladugård.

  Bättre samarbete för att knyta ihop kunskapsflöden och innovation


  EIP-Agri Service Point har tagit fram en kort film om EU:s nya satsning AKIS. AKIS står för Agrara kunskaps- och innovationssystem eller Agricultural Knowledge and Innovation Systems , där EIP-Agri är en viktig del. Filmen visar bland annat att bättre samarbete är nyckeln för att bättre knyta ihop kunskapsflöden och innovation.