Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Workshop om nätverk och innovation


  Nu kan du anmäla dig till en workshop den 26 augusti om nätverk och innovation inom primärproduktion och vidareförädling i lantbruket.
 • Händer runt en planta i svart mylla

  Vinnova satsar för framtidens mat


  Nu gör Vinnova en satsning på innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror. Fram till den 7 september finns möjlighet att ansöka om upp till en halv miljon kronor för att undersöka och utveckla en idé i tidigt stadie, och upp till tre miljoner kronor för att vidareutveckla och testa en lösning
 • Ny e-tjänst för ansökningar


  Jordbruksverkets ombyggda e-tjänst innebär att du som söker utbetalning behöver ordna dina utgiftsunderlag digitalt och ladda upp dem i e-tjänsten. Till varje utgift som du redovisar ska du lägga till de underlag som hör ihop med den utgiften.
 • En person sitter framför sin laptop och deltar i ett digitalt möte

  Ny informationsträff om att söka innovationsstöd


  Är du intresserad av att söka innovationsprojekt inom EIP-Agri? Nu kan du anmäla dig till nästa informationsträff 24 september kl. 10:00-11:30. Då berättar Jordbruksverket hur det funkar och vad du bör tänka på
 • På bilden syns en ren, en traktor och en remsa från en frukt- och bärodling.

  Ett nytt innovationsprojekt


  Här hittar du information om EIP-Agri-projekt som nyligen blivit godkända.
 • En grön traktor med en drone som flyger i luften bredvid

  Se alla bidragen till Agtech Challenge


  Hushållningssällskapets innovationstävling Agtech Challenge Online syftar till att utveckla koncept för Sveriges alla företag inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring. Målet är att öka lönsamheten och hållbarheten i Sverige genom innovation och digital utveckling
 • Svenskt nötkött på en tallrik med potatis och grönsaker

  Hur levererar vi hållbart nötkött till konsumenterna?


  Nu har en fokusgrupp inom EIP-Agri i EU tagit fram en rapport om hur vi kan få mer hållbart nötkött på våra tallrikar. Anna Jamieson från Naturbeteskött i Sverige, förklarar hur gruppens slutsatser skulle kunna tillämpas under svenska förhållanden.
 • Lantbrukare kör traktor med ung flicka på en bakgrund av svenska sedlar

  15 miljoner till idéer som kan stärka konkurrenskraften


  Jordbruksverket utlyser 15 miljoner kronor till projekt som ska utveckla och testa idéer i ett tidigt stadium. Projekten ska genomföras som samarbetsprojekt mellan minst två organisationer. Sök stödet senast 14 oktober 2021.
 • Magnus Börjeson, lantbrukare och ordförande för AgroÖst

  Hallå där...Magnus Börjeson


  Du är lantbrukare och ordförande för AgroÖst, och ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar. Hur jobbar ni med kunskap och innovationer inom AgroÖst och på ditt lantbruk?