Landsbygdsnätverket
Eva Engström har svart tröja och glasögon. Hon har en vit gardin i bakgrunden.

Foto: Privat

Hallå där Eva Engström

Du jobbar som handläggare på Jordbruksverkets landsbygdsstödsenhet och jobbar bland annat med innovationsstödet EIP-Agri. I ditt arbete har du mycket kontakt med dem som söker innovationsstödet. Vad är det vanligaste som kommer upp?

– De flesta frågor får vi under handläggningstiden fram till beslut. Ofta kontaktas vi om samarbetsavtalet och vad som räknas som en investering. Det kan också handla om kostnadsunderlag och offerter. Det går inte att komma ifrån att det tar sin tid att färdigställa en ansökan.

– Det är ofta omfattande innovationsidéer som ska beskrivas, vilket också bidrar till en omfattande budget, så självklart är det befogat med många frågor.

När ansökningarna kommer till dig, vad händer då?
– Landsbygdsstödsenheten får en lista på prioriterade ansökningar efter varje beslutsmöte från Rådgivande kommittén (RÅK). Jag, och mina kollegor som också jobbar med handläggning, tar då ärenden från vår ärendelista i turordning.

– Jag brukar läsa in mej på ansökan och budget och notera om det är någon information, bilaga eller annat som saknas för att allt ska bli komplett. Efter det brukar jag ta den första kontakten med stödsökaren via mail, där jag också bifogar ett kompletteringsbrev med frågor.

– Sen jobbar jag vidare med digitala möten och telefonmöten efter behov. För oss handläggare är detta en intensiv men rolig period, samtidigt som vi har full förståelse för att stödsökaren kan tycka att vi är petiga och ”jobbiga”.

En del känner kanske att processen går långsamt. Vad kan det bero på?
– En viss ledtid kommer man inte ifrån. Oftast hinner det gå nån månad eller två innan ansökan har passerat RÅK och hamnat hos oss. Vi handläggare har en ärendelista som också omfattas av andra fonder, ändringsärenden och avslag. När ansökan hamnat hos en handläggare försöker vi snabbt få ut frågor om kompletteringar och ju snabbare vi får svar ju närmare kommer vi ett beslut.

Vad skulle du säga är de största utmaningarna i ditt jobb? Och vad är det bästa?
– Att hålla många bollar i luften samtidigt kan vara en utmaning. Vi handlägger flera ansökningar parallellt och det gäller att snabbt jobba undan när kompletteringssvar kommer in.
– Det roligaste och det bästa är när jag kan skicka iväg ett beslut med tillägget BIFALL och önska stödmottagaren lycka till.

Vad har du för medskick till dem som är på gång eller funderar på att skriva en ansökan?
– Om du håller på att göra en ansökan så var noga med att beskriva syfte, mål och aktiviteter i ansökan. Se också till att aktiviteterna speglar utgifterna i budget. Har du frågor kring din projektidé, kontakta alltid innovationssupporten. Om du blir prioriterad och får kompletteringsfrågor har jag tre råd:

  • Svara snabbt
  • Skicka med offerter och kostnadsunderlag
  • Ställ frågor om något krånglar

– När du har fått ditt beslut och du märker att du inte kan följa den plan som du angett i ansökan, exempelvis om det blir ändringar i budgeten eller om någon aktivitet förändras, skicka in en ansökan om ändring.

– Vi är ett gäng handläggare som varje vecka svara på frågor i vår enhetsmail. Det är det bästa sättet att komma i kontakt med oss.

Vill du ta kontakt?

Via landsbygdsstod@jordbruksverket.se. svarar handläggare varje vecka på frågor om stöd och utbetalning.

Innovationssupporten består av personer med olika kompetenser och bakgrunder. Du kan nå dem på telefon under kontorstid, ungefär mellan 8.00 och 17.00 på vardagar. Du kan också skicka ett mejl.

Publicerades