Landsbygdsnätverket
Lina Svanberg i ljusa kläder och glasögon med mörka bågar

Foto Privat

Hallå där Lina Svanberg

Du arbetar på RISE som driver flera innovationsprojekt om växtbaserade proteinkällor. Vad är det innovativa i projekten?

– Det varierar lite mellan de olika projekten faktiskt. Det kan dels handla om att vi utvecklar nya livsmedelsprodukter ifrån råvaror som tidigare inte odlats i större skala i Sverige, som till exempel sötlupin.

– Det kan också handla om att vi nyttjar de svenskodlade proteingrödorna på nya och innovativa sätt, som nya lösningar för att texturera ärtprotein, användning av färskskördade åkerbönor eller utveckling av nya växtbaserade youghurtprodukter.

Vad betyder EIP-Agri för RISE och satsningen på växtprotein i Sverige?
– EIP-Agri är oerhört viktigt. Innovationsstödet har gjort nya innovationer möjliga inom växtbaserade livsmedel. Vi har fått mycket bättre förståelse för hela den svenska värdekedjan och det har också bidragit till att vi har identifierat tillväxtområden och flaskhalsar för att ta utvecklingen vidare.

Vilka grödor och produkter med vegetabiliskt protein tror du mest på i Sverige?
– Jag tror att ärta kommer ha en viktig roll framåt, dels för att vi har tradition och kunskap om att odla det i Sverige idag, dels för att det är en råvara som har stor efterfrågan även internationellt.

Men även åkerböna och lite nyare grödor som till exempel lupin har potential. För produkter baserade på växtprotein så tror jag att kött-analoger kommer gå fortsatt starkt men med mer utveckling kring smak och nutrition. Men även andra typer av produkter kommer att öka, till exempel växtbaserad ost och yoghurt.

Vad hindrar idag svensk produktion av växtbaserade proteinrika livsmedel? Och hur kan vi lösa det?

– Den stora flaskhalsen för svensk produktion är att vi idag inte kan omvandla de proteingrödor som odlas till ett så kallat proteinisolat, det vill säga ett proteinmjöl där proteinhalten är över 70 procent. Det är den råvaran som behövs i många av produkterna.

­– I första hand så krävs det att någon aktör startar upp den typ av verksamhet som behövs med så kallad våtextraktion av proteiner i Sverige, eller så behövs det andra samarbetsformer med de europeiska aktörer som har den typ av verksamhet idag.

Hur arbetar ni för att få ut innovationsidéerna på marknaden?
– Framförallt genom att ha partners från olika delar av värdekedjan med i samma projektgrupp, allt ifrån odlare och ingredienstillverkare till livsmedelsproducenter.

Några projekt är avslutade och andra avslutas inom kort. Vad händer framöver?
– Det finns många nya utmaningar på området som fortfarande inte är lösta, så vi siktar på att driva nya projekt och initiativ inom området som bygger på den kunskap som vi redan byggt upp i de olika projekten.

Publicerades