Landsbygdsnätverket
Evelina Selander, enheten landsbygder och lokal kapacitet, Tillväxtverket, Björn Ohlén, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen och Eva Petrén, processledare Hållbar platsutveckling i Dals-Rostock

#156 Geografiska glasögon - hur kan offentlig sektor stärka landsbygdsutveckling

Ett par välslipade geografiska glasögon - är det vad som behövs för att kommuner, regioner och statliga myndigheter bli bättre på att lyfta landsbygdsperspektivet?

Tillväxtverket har nu tagit fram ett metodstöd för den som vill få en bättre förståelse för frågor som berör landsbygderna i sitt arbete. Vi tittar närmare på metodstödet och vad krävs för att man ska sätta på sig sina geografiska glasögon - och sen inte tappa bort dem.

Medverkande
Evelina Selander, enheten landsbygder och lokal kapacitet, Tillväxtverket
Björn Ohlén, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
Eva Petrén, processledare Hållbar platsutveckling i Dals-Rostock
Samtalet leds av Håkan Montelius

Man behöver ta hänsyn till olika platsers skiftande förutsättningar i insatser eller projekt man gör. På så vis skapar man också förutsättningar för alla att bidra och ta del av samhället.
- Evelina Selander

Vi är ganska noga med att vi inte är de som ska driva den lokala utvecklingen. Vi försöker bara riva hinder och agera dörröppnare. För ibland kan det vara ganska långt mellan en plats och den egna kommunen.
- Björn Ohlén

Styrkan som finns i en landsbygd till skillnad från en storstad är det enorma engagemanget. Det är en större brist att förlora engagemanget än att förlora pengar.
- Eva Petrén

Publicerades