Landsbygdsnätverket
Sara Sjöqvist står på en balkong. Hon har långt brunt hår och en blå tröja.

Sara Sjöqvist Foto Privat

Hallå där...Sara Sjöqvist

Du är ordförande i vår arbetsgrupp Ung inkludering. Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu inom ert område?

Just nu arbetar Sveriges alla Leaderområden med att ta fram nya strategier som ska sätta riktningen för deras arbete den kommande programperioden. Därför fokuserar vår grupp mycket på att informera och lyfta varför det är superviktigt att tänka på ung inkludering i lokalt ledd utveckling. Vi stöttar och tipsar om konkreta saker de kan göra för att inkludera unga hela vägen från strategiskrivande till att driva Leaderprojekt.

Vad hoppas ni på att det ska leda till?

I förlängningen så hoppas vi att det leder till att unga människor i Sveriges landsbygder i större utsträckning påverkar utvecklingen av sina lokalsamhällen. Så stärker vi demokratin men också stoltheten över att leva på just sin plats i världen.

Vad är på gång framåt?

Vi ska fortsätta uppmärksamma att unga i landsbygderna generellt känner en lägre grad av delaktighet i samhället än i städerna. Och jobba för att våra medlemsorganisationer ska kunna arbeta praktiskt med att förändra detta. Vi står också bakom podden Landet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där den nationella ungdoms- och landsbygdspolitiken står i fokus.

Vi diskuterar också hur vi framöver kan bidra till ökat ungt entreprenörskap i landsbygderna. Vi får se vad det landar i för aktiviteter!

Om du får lyfta några av de viktigaste aktiviteterna som gruppen genomfört, vilka skulle det vara?

Vi har genom en enkät kartlagt hur arbetet med ung inkludering ser ut i Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer, och sedan utformat aktiviteter efter de behov som framkom. Genom poddar, webbinarier och att vara bollplank till personer och organisationer som hör av sig har vi förhoppningsvis ökat kunskapen om hur organisationer praktiskt kan arbeta för att bjuda in och inkludera unga.

Vi har också skapat fantastiska möten mellan unga människor från landsbygder genom lägerhelgen ”Ungagemang” 2018 och 2019, där de fått inspirera varandra och samtidigt lära sig mer om ledarskap och förändringsarbete.

Arbetsgruppens syfte och mål

Arbetsgruppen för ung inkludering jobbar för att fler bli medvetna om vikten av att förbättra ungas möjligheter i landsbygder. Det handlar om allt från inflytande och delaktighet till företagande, entreprenörskap och möjligheter till anställning.

Arbetsgruppens medlemmar finns på den här sidan

Läs mer om gruppen på den här sidan

Publicerades