Landsbygdsnätverket
Ung tjej cyklar på en grusväg och har släppt händerna från styret.

Foto: Matilda Holmqvist / Scandinav.

Ung inkludering

Unga i landsbygder är den viktigaste gruppen invånare för att vi ska kunna behålla och utveckla hållbara landsbygdssamhällen. Utan unga som vill investera i en framtid i landsbygder finns det ingen varaktig landsbygdsutveckling.


Arbetsgruppen för Ung inkludering jobbar för att fler ska bli medvetna om vikten av att förbättra ungas möjligheter i landsbygder. Det handlar om allt från inflytande och delaktighet till företagande, entreprenörskap och möjligheter till anställning.

Arbetsgruppens övergripande mål är att öka medlemsorganisationernas förmåga att i sin tur inkludera unga i landsbygdsutveckling. Arbetsgruppen ska hjälpa till med både information och inspiration om hur organisationer kan bli bättre på att inkludera unga i sitt arbete, både som målgrupp och för arbetet i den egna organisationen.

Arbetsgruppen ska:

  • Kartlägga medlemsorganisationernas behov av information, kunskap och verktyg. Därefter ska man arbeta för att möta det behovet.

  • Inspirera unga till ökat deltagande i landsbygdsutveckling.
  • Inspirera organisationer att hitta nya arbetssätt för att öka sin inkludering av unga.
  • Dela med sig av verktyg, material, information och kontakter för att öka ung inkludering.

  • Genom att ta fram information som är särskilt riktad till unga, lära sig mer om och ta tillvara ungas intressen och engagemang.

Gruppen verkar också för att öka inkluderingen av unga i Landsbygdsnätverkets övriga arbete genom sin coachningsfunktion. Funktionen är viktig för att inkludera nya organisationer med ungdomsfokus i Landsbygdsnätverkets aktiviteter och därigenom öka mångfalden av aktörer i landsbygdsutvecklingen.

Artiklar

 Erik Lundberg. I bakgrunden datorer på skrivbord.

Så kan valdeltagandet bland unga i landsbygder öka

Ungas valdeltagande i landsbygderna är lägre än i städerna, visar en ny rapport. Ökad politisk kunskap men också ett mer öppet och mindre tabubelagt politiskt samtalsklimat är några förslag på hur engagemanget kan ökas.

Carl Rajala Pettersson tar emot Hugo Levin Priset med en samling vuxna och barn runt sig.

Hur kan fler unga lockas till föreningslivet? - Inspiration i valberedningstider

Tydliga förebilder och ett visionärt synsätt är två nycklar enligt Carl Rajala Pettersson, som själv lockades till sitt första föreningsuppdrag redan som 15-åring.

Behov av ökad representation av unga inom fotbollen

Många unga vill vara med och påverka, men saknar naturliga ingångar till styrelserum och andra beslutsfattande forum. Det menar Elina Erenrot, själv engagerad inom fotbollen sedan tonåren.

Tre glada unga kvinnor.

Unga Landsbyggare främjar entreprenörskap bland unga i Halland

Maria Wångsell är projektledare för Unga Landsbyggare, ett projekt som riktar sig till unga som bor i Hallands landsbygder. Genom nätverks- och utbildningsträffar och ekonomiskt stöd vill de främja ungas engagemang.

Närbild på Sima Benni.

Starta egen förening – ett sätt för unga att skapa en meningsfull fritid

Genom projektet Av unga för unga har ungdomar i Hylte uppmuntrats att engagera sig i föreningsform för saker de är intresserade av. Projektet initierades av studie-förbundet Vuxenskolan och projektledare var Sima Benni.

Webbinarier och poddar

Här har vi samlat arbetsgruppens webbinarier och poddar.

Landet lär #52 Unga som behövs - Om inkludering i föreningslivet

Landet lär #43 Bjud in! Om att stärka ungdomsperspektivet

Landet lär #41 Hur får vi dem att hänga med oss? Om att kommunicera med unga

Landet lär #19 Att få vara med: Om ungas känsla av delaktighet 

Landet lär #6 Lämna eller stanna? Valmöjligheter och stöd för unga i "resten av Sverige"

#124

Nybyggarna - Om Unga Entreprenörer på Landsbygderna

#117
En förenad ungdoms- och landsbygdspolitik - hur ser den ut?