Landsbygdsnätverket

Verktyg och metoder

På den här sidan har arbetsgruppen för Ung inkludering samlat länkar med användbara verktyg och metoder för ung inkludering.

Inkludera unga i lokalt ledd utveckling

Ungagruppen tipsar: Så kan ni inkludera unga

Gruppen för Ung inkludering ger tips till Leadergrupper om hur de kan bli bättre på att inkludera unga i sina strategier.

Så kan ni inkludera unga

Metodhandbok

En metodhandbok för arbete med unga och lokalt ledd utveckling i landsbygder.

Metodhandboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Youth Activator Toolkit

Ett metodverktyg från Leader Spira Mare med övningar som hjälper er att aktivera ungas idéer och engagemang i verksamheten.

Youth Activator Toolkit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GPS – Grymt Praktiskt Styrinstrument

En metodhandbok från Leader Södermanland som ger tips, idéer och inspiration som ökar möjligheterna att starta och/eller öka samverkan unga - vuxna i den bygd de lever i. Hur ni sedan lägger upp arbetet i er bygd, det är just ni experter på.

GPS – Grymt Praktiskt Styrinstrument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verktygslåda för ungas delaktighet

Verktygslådan har tagits fram av Leader Höga Kusten inom det transnationella projektet TALKO. Den är uppdelad i fem steg för att gå från ord till handling och riktar sig till föreningar som vill utveckla bygder där unga hörs, trivs och kan påverka.

Verktygslåda för ungas delaktighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan för unga mellan civilsamhälle och offentlig sektor

Knäck koden!

En vägledning om hur kommuner och civilsamhället kan arbeta tillsammans mot våldsbejakande extremism. Kan även användas som metodbok för samverkan med andra mål.

Knäck koden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samla kraft

En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända. Metoderna kan även användas för annan samverkan.

Samla kraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Metodtips för inkluderande möten och mötesplatser

Nyckeln

Materialbank för möten

Möteshandbok med tips innan, under och efter ett årsmöte för att få ett roligare och mer rättvist möte.

Vi Unga: Materialbank för årsmöte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Youth Activator Toolkit

Ett metodverktyg från Leader Spira Mare med övningar som hjälper er att aktivera ungas idéer och engagemang i verksamheten.

Youth Activator Toolkit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GPS – Grymt Praktiskt Styrinstrument

En metodhandbok från Leader Södermanland som ger tips, idéer och inspiration som ökar möjligheterna att starta och/eller öka samverkan unga - vuxna i den bygd de lever i. Hur ni sedan lägger upp arbetet i er bygd, det är just ni experter på.

GPS – Grymt Praktiskt Styrinstrument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verktygslåda för ungas delaktighet

Verktygslådan har tagits fram av Leader Höga Kusten inom det transnationella projektet TALKO. Den är uppdelad i fem steg för att gå från ord till handling och riktar sig till föreningar som vill utveckla bygder där unga hörs, trivs och kan påverka.

Verktygslåda för ungas delaktighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungagemang

Ungagemang är en träff där unga engagerade får verktyg och inspiration till att förverkliga sina idéer.
Träffen är ett läger där unga kan nätverka med varandra och tillsammans delta i olika workshops och aktiviteter.

Ungagemang

Ett ungdomsperspektiv i din organisation

Handbok: För och med unga

MUCF:s handbok om att integrera ett ungdomsperspektiv i verksamheten.

För och med unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enkätverktyget LUPP

Ett enkätverktyg för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation, erfarenheter och synpunkter.

Ungdomsenkäten LUPP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självskattnings-verktyg för rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

MUCF:s metodstöd för rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.

MUCF:s självskattnings-verktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film: Ungdoms-perspektivet

Film som riktar sig till beslutsfattare och tjänstepersoner - men alla kan ta till sig av innehållet.

Webbinarium: "Att leda och motivera ideella"

Hela Sverige ska Levas webbinarium med Aron Schoug vid Stockholms Universitet.

Unga vuxna vill engagera sig – våga fråga

Landsbygdsnätverkets film om att unga vuxna som vill engagera sig.