Landsbygdsnätverket

Filmen är inspelad i samband med Ungagemang 2019 i Östervåla.

Ungagemang: En träff för att förverkliga dina idéer!

Logotyp för Ungagemang

Ungagemang är en träff där unga engagerade får verktyg och inspiration till att förverkliga sina idéer.

Träffen är ett läger där unga kan nätverka med varandra och tillsammans delta i olika workshops och aktiviteter. Ungagemang passar i första hand unga mellan 14 och 22 år. 

Arbetsgruppen har genomfört Ungagemang flera gånger och medarrangörer har bland annat varit Leader ungdomscoacher och organisationen Vi Unga.

Mer information

Vill du veta mer om konceptet Ungagemang? Kontakta någon i arbetsgruppen.

Kontaktsidan för arbetsgruppen Ung inkludering

Gruppen har också tagit fram en folder om Ungagemang. Vill du ha den skickad till dig? Skriv ett mejl till sara.uddemar@jordbruksverket.se