Landsbygdsnätverket

Grafisk profil, mallar, språk

Vår grafiska profil ska bidra till att all vår kommunikation är tydlig, samstämmig och konsekvent.

Grafisk manual

Den grafiska manualen innehåller instruktioner, riktlinjer och mallar för hur vi ska använda logotyp, typsnitt, färg och bild.

Tanken med den grafiska manualen är att den ska vara till hjälp och stöd för dig som producerar material med Landsbygdsnätverket som avsändare. När man arbetar med ett varumärke är det viktigt att vara tydlig och konsekvent så att mottagaren av informationen får en bild som stämmer överens med den profil som är fastställd. Oavsett vad man ser från Landsbygdsnätverket ska man alltid känna igen sig.

Skicka ett mejl till kansliet@landsbygdsnatverket.se om du vill ta del av den grafiska manualen.

Logotyp

Logotypen är vårt tydligaste kännetecken. Den ska alltid finnas med i all kommunikation från Landsbygdsnätverket. Hör av dig om du vill ha den i en annan version, t.ex. svartvit eller med vit text.

Logotyp för Landsbygdsnätverket.

Ladda ner som png (för webb m.m.)
Ladda ner som eps (för tryck)

Logotyp på engelska - Swedish Rural Network.

Ladda ner som png (för webb m.m.)
Ladda ner som eps (för tryck)

Mallar

Vi har mallar för brev, rapporter och power point-presentationer som är tillgänglighetsanpassade och följer vår grafiska profil. Skicka ett mejl till kansliet@landsbygdsnatverket.se om du vill ta del av dessa.

Vårt sätt att skriva

Landsbygdsnätverket följer reglerna för Klarspråk. Det är språkvårdsregler för att skapa texter på ett korrekt, vårdat, enkelt och begripligt språk.

Läs om Klarspråk hos Institutet för språk och folkminnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ord och uttryck

Vi vill undvika generaliseringar och formulerar oss på sätt som bryter med den urbana normen i samhället. Vi har gjort en lista med några viktiga ord och uttryck som du kan ta hjälp av.

Så säger vi: Ord och uttryck om landsbygder