Landsbygdsnätverket

Innovationsstödet EIP-Agri inom jordbruk, trädgårds- och rennäring

Innovationsstödet i Stategiska planen ger unika möjligheter. Med full finansiering från stödet kan innovatörer utveckla sina idéer och hitta lösningar på utmaningar. Innovationsstödet söks hos Jordbruksverket som sköter handläggning. 525 miljoner kronor finns för åren 2023 – 2027.

EIP-Agri, eller Europeiska Innovationspartnerskapet, är ett EU-stödsystem som främjar innovation. Syftet med stödet är att få fram nya innovativa lösningar på gemensamma utmaningar genom att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgårds- och rennäring.

Innovationsstödet i Stategiska planen ger unika möjligheter. Med full finansiering från stödet kan innovatörer utveckla sina idéer och hitta lösningar på utmaningar. Innovationsstödet söks hos Jordbruksverket som sköter handläggning. 525 miljoner kronor finns för åren 2023 – 2027.

På Jordbruksverkets webbsida Stöd till innovationsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns all information om stödet och hur du söker innovationsstödet EIP-Agri.

Där kan du också läsa om Stöd för att bilda en innovationsgrupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innovationssupporten består av fyra personer med olika kompetenser och bakgrunder. Du väljer själv vem av dem du vill kontakta utifrån expertområde. Alla fyra kan svara på generella frågor om innovationsstödet.

Du kan nå dem på telefon under kontorstid, ungefär mellan 8.00 och 17.00 på vardagar. Du kan också skicka ett mejl.

Innan du söker stödet rekommenderar Jordbruksverket att du kontaktar innovations-supporten. Med dem kan du diskutera din idé och få tips på deltagare till din innovationsgrupp.

Animalieproduktion och övrigt
Inger Pehrson
Palustre AB, Holm, Halmstad
070-820 33 12

Teknik och energi
Ragni Andersson
Agrigera, Jönköping
070-349 12 63

Trädgårdsnäring
Lisa Blix Germundsson
SLU, Alnarp
072-217 47 61

Växtodling
Nilla Nilsdotter-Linde
SLU, Uppsala
070-662 74 05

I vår databas Godkända innovationsprojekt EIP-Agri finns en översikt av alla svenska innovationsprojekten som fått godkänt sedan 2014. Du kan söka på kategori, plats eller enskilt projekt.

Du som har en innovativ idé kan söka projektstöd för att genomföra ett innovationsprojekt. Innovationen ska ha betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Du söker både stöd och utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst.

På Jordbruksverkets webbsida Stöd till innovationsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns all information om hur du söker innovationsstödet EIP-Agri.

Innan du söker stödet rekommenderar Jordbruksverket att du kontaktar innovations-supporten. Med dem kan du diskutera din idé och få tips på deltagare till din innovationsgrupp.

Innan du ansöker om stöd för att genomföra ett innovationsprojekt kan du få stöd för att sätta samman en grupp. För att kunna söka stödet behöver du ha en idé till en innovation som har betydelse för jordbruk, trädgårds- eller rennäringen. Du söker både stöd och utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst.

I en innovationsgrupp samarbetar företagare med till exempel rådgivare, forskare och företrädare från någon annan bransch för att lösa ett problem eller en utmaning. Du kan få hjälp att hitta samarbetspartners var som helst i Sverige och i något annat EU-land. Du och de andra får via stödet betalt för exempelvis eget arbete, material, tester, möten och resor.

På Jordbruksverkets webbsida Stöd för att bilda en innovationsgrupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns all information om hur du söker innovationsstödet EIP-Agri.

Innan du söker stödet rekommenderar Jordbruksverket att du kontaktar innovations-supporten. Med dem kan du diskutera din idé och få tips på deltagare till din innovationsgrupp.

Om du vill läsa mer om de enskilda innovationsprojekten går du till sidan Inspirerande innovationsprojekt.

Här lyfter vi fram ett antal artiklar om utvalda innovationsprojekt som är avslutade eller har kommit en bit på vägen. Läs och inspireras av entreprenörer som utvecklar sina tjänster och produkter för att stärka företagens konkurrenskraft och även skapa förbättringar för miljö och klimat.

Det är viktigt att göra en omvärldsbevakning när du börjar fundera på ditt innovationsprojekt.

Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.