Landsbygdsnätverket

Infofusion Fusarium

Ett gårdsbaserat beslutsstöd för att bedöma risken för fusariumangrepp och förhöjda deoxynivalenol (DON)-halter i spannmål. Beslutsstödet kommer att utformas som en webb-applikation med kartfunktion och kommer att kunna hantera både omvärldsdata såsom väder, samt gårds- och fältspecifika data, t.ex. förfrukt, sort, jordarter, satellitdata och historiska DON-data. Produkten ska kunna användas av rådgivare och lantbrukare som utgångspunkt för ordinarie rådgivning, där t.ex. fältobservationer och praktiska hänsyn kan komplettera beslutsstödet, men även inom spannmålshandeln, där en mer generell version gällande för ett större geografiskt område är mer intressant.

Projektägare: Agroväst livsmedel AB
Projektslut: 2022-04-30
Budget: 2,4 miljoner kr
Kontakt: Thomas Börjesson, 070-5598559

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Västra Götalands län