Landsbygdsnätverket
Kvinna i ett uthus står vid en bänk och plockar ihop grönsaker.

Foto: Christian Ferm, Scandinav bildbyrå.

Innovationsfrämjande i landsbygder

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för innovationsfrämjande är inte längre aktiv. Nedan kan du hitta exempel på sådant gruppen tagit fram som främjar innovation i landsbygder i ett bredare perspektiv.

Se även vår grupp Smarta landsbygder!

Vår arbetsgrupp Smarta landsbygder samlar bra tips på kreativa lösningar på lokala utmaningar.

Smarta landsbygder

Från idé till färdig produkt

Tree hotel

”Vi har räddat skog – och gjort något av den”

Att förvandla en traditionell turistanläggning till ett designhotell i trädtopparna är en minst sagt djärv satsning. Men makarna Lindvall i Harads hittade rätt samarbetspartners och rätt kunder och idag är det runt 20 familjer som livnär sig på Tree Hotel och dess kringverksamheter.

Läs hela artikeln här

Lisa Virén, region Örebro

Vetenskaplig koppling och hållbarhetstänk präglar KosterAlg

Företaget KosterAlg föddes genom ett forskningsprojekt om miljöeffekterna av tångodling. Idag – fyra år senare – löper den vetenskapliga kopplingen och hållbarhetstänket som en röd tråd genom företagets hela verksamhet.

Läs hela artikeln här

Livsmedelsbutiken utifrån sett. Till höger syns några skåp med texten "Click & Collect på". Framför står två matkassar med samma text.

Många aktörer i samverkan boostade Valskogs utveckling

Ett ovanligt samarbete mellan Leader, Coompanion, kommunen, privata aktörer och föreningar gav samhället Valskog i Västmanland den injektion som behövdes. I höst sjösätter ortens utvecklingsförening sitt första projekt: en dygnetruntöppen obemannad livsmedelsbutik.

Läs hela artikeln här

Prototyp från utveckling av rullskida

Kundfokuserat innovationsarbete gav Elpex framgång

Varken Johan Öberg eller Jonas Nilsson hade någonsin stått på ett par rullskidor när de 2011 tog över företaget Elpex. Men ett målmedvetet utvecklingsarbete med utgångspunkt i kundernas behov har gett företaget luft under vingarna.

Läs hela artikeln här

Cherztin och Anders Persåkre

Österlenkryddor vill bli ledande i Norden

1990 startades ett projekt för att se om det kunde vara lönsamt med kryddodling på Österlen. 30 år senare äger och driver Cherztin och Anders Peråkre Österlenkryddor – ett KRAV-certifierat företag som odlar kryddor på friland och förädlar till kryddburkar.

Läs hela artikeln här

Innovation och innovationsförmåga

Vad är egentligen en innovation? Vår medlem Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beskriver det så här:

"… nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé. Värdet som skapas kan anta många former - ekonomiska, sociala eller miljömässiga. Innovation kan ske stegvis eller i stora språng. Innovation kan i det perspektivet vara ny för organisationen, ny för marknaden eller ny för världen. Värdeskapandet för samhället uppstår då nya lösningar anammas, sprids och blir ett sätt att arbeta långsiktigt. "

Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioners webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett annat sätt att beskriva innovation är att det är något som är nytt och har kommit ut på en marknad eller i samhället.

För att stimulera till utveckling och förnyelse, det vill säga innovationsförmåga finns en mängd aktörer som kan bidra med exempelvis forskning, finansiering och rådgivning.

Forskning visar dock att dessa insatser inte alltid når ut till landsbygder. Därför vill Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp lyfta exempel hur man på olika sätt kan arbeta innovationsfrämjande. Målet är att få en bättre anpassning mellan de som finansierar eller ger råd och innovatörer i landsbygder.

 

Hur kan en kommun / region främja innovation och vilka metoder är framgångsrika?

 

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Innovationsfrämjande i landsbygder har tagit fram en lista över arbetsmetoder som de anser varit framgångsrika och där tjänstepersoner i kommuner och regioner haft betydelse för en plats utveckling.

Arbetsgruppen har också tagit fram en checklista. Den går bland annat igenom förhållningssätt / metoder som inte behöver kosta mycket pengar, men som kan kräva reflektion, mod, god kommunikation och nytänkande

LÄS MER HÄR OCH TA DEL AV CHECKLISTAN

Få hjälp med att utveckla en idé

Här hittar du exempel på aktörer som kan hjälpa till med finansiering eller rådgivning för att förverkliga en idé.

Läs mer OM HUR DU FÅR HJÄLP MED DIN IDé

Initiativ som främjar innovation

Mikael Holmgren, Compare.

Compare lotsar företag till digital kompetens

Nätverket Compare samlar ett hundratal IT-företag i Värmland och har sedan starten vid millennieskiftet hjälpt hundratals aktörer i regionen med att stärka sin digitala kompetens och digitala konkurrenskraft.

Läs hela artikeln här

Mobilapp Samling Online

Samling Online matchar företag i landsbygder och stödaktörer

Louise Ramberg och Jonas Bergvall berättar om den digitala mässan Samling Online som Coompanion, med stöd från Tillväxtverket, genomförde i Uppsala och Sörmlands län.

Läs hela artikeln här

Maria Kvarnström

Innovation Park kickade igång innovationskraften i Hagfors

Att starta en innovationspark i en bruksort kräver både lyhördhet, flexibilitet och en hel del nytänk. Men Hagfors Innovation Park har visat att det går att lyckas. Sedan starten 2018 har parken väckt liv i innovationsandan på orten.

Läs hela artikeln här

Anders Bro

Partnerskap för sociala innovationer

I Region Örebro län finns ett partnerskap för sociala innovationer. Partnerskapet som består av ett 40-tal organisationer - både idéburna och offentliga.

Läs hela artikeln här

Hanna Sigsjö, verksamhetsledare Mötesplats social innovation

Nationell plattform skapar mötesplats för social innovation

Mötesplats social innovation är en samlad kunskaps- och samverkansplattform för social innovation och socialt företagande.

Läs hela artikeln här

Helena Kurki

Innovationscenter för landsbygden coachar och matchar entreprenörer

Innovationscenter för landsbygden vill ge växtkraft till företag i landsbygder och samtidigt matcha ihop dem med andra aktörer.

Läs hela artikeln här

Illustration med fem glödlampor där fyra är släckta och en är tänd.

Så skapas lyckade innovativa möten

Riv de hierarkiska strukturerna, använd gränsgångare för att skapa nya relationer och främja medbestämmande och medskapande processer. Det är några av framgångsfaktorerna för innovativa möten.

Läs hela artikeln här

Ett antal personer står med ryggarna mot kameran och blickar ut mot vattnet från en klippa.

Tips för innovations-främjande

En bank med olika servicelösningar, ett projekt för att utveckla servicen i landsbygder och ett seminarium om hur man startar bygdebolag. På den här sidan samlar vi exempel på sådant som kan främja innovation i landsbygder.

LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Anna Nordström, Almi

Digitalisering 2020 hjälper företag utanför storstäder

Anna Nordström berättar om projektet Digitalisering 2020 som Almi genomför i samverkan med Tillväxtverket. Satsningen genomförs för att stödja företag utanför storstadsområden i sin digitaliseringsprocess.

Läs hela artikeln här

Innovationsfrämjande i regioner

Per-Erik Andersson

Region Norrbotten

I Region Norrbotten försöker man hålla i både den formella och informella samverkan kring innovation. Men Per-Erik Andersson, näringslivsstrateg, menar att man samtidigt måste satsa på samarbete med andra regioner, universitet och företag.

Läs hela artikeln här

Lisa Virén, region Örebro

Region Örebro

Region Örebro län ordnar aktörsträffar på olika nivåer för att öka samverkan kring innovation. Samtidigt menar Lisa Virén, utvecklingsledare, att samverkan på riktigt krävs för att lyckas.

Läs hela artikeln här

Anders Olsson som är strateg för forskning och innovation på Region Värmland.

Region Värmland

I Region Värmland finns flera av länets viktigaste testbäddar utanför städerna. Men Anders Olsson, strateg för forskning och innovation, menar att det finns en felaktig föreställning om att innovation i landsbygder enbart är något lokalt, småskaligt och mindre avancerat.

LÄS HELA ARTIKELN HÄR