Landsbygdsnätverket

Workshop om CAP-ersättningar

17 mars 2020. Obs! Workshopen hålls endast via Skype

Landsbygdsnätverket bjuder in till workshop:
Hur kan CAP-ersättningarna bidra till en långsiktig skötsel av olika gräsmarker?

Just nu pågår planeringen inför den kommande programperioden för EU-stöden.
I denna workshop vill vi ta upp, diskutera och ge inspel till beslutfattare om hur CAP-ersättningarna kan bidra till en långsiktig hållbar skötsel av olika slags gräsmarker. Hur kan vi hantera målkonflikter mellan till exempel produktion, klimat och biologisk mångfald?

Medverkar gör Näringsdepartementet och Jordbruksverket.

Publicerades