Landsbygdsnätverket
Jordgubbar i närbild.

De nya riktlinjerna för mat och måltider i Östersunds kommun är uppbyggda utifrån ”ställningstaganden” vilket är ett annorlunda grepp.

I Östersund jobbar klassrum och skolrestaurang tillsammans

I Östersund är det Barn- och utbildningsförvaltningen som fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en ny riktlinje för måltider inom förskola och skola, i samverkan med måltidsservice. Det är inte så vanligt att policyarbete drivs från det hållet, men det finns fördelar med arbetssättet.
– Nu har vi mandatet att arbeta vidare TILLSAMMANS kring olika frågor, som till exempel minskat matsvinn, säger måltidsutvecklare Anni Gederberg.

I Östersunds kommun finns sedan 2021 en ny riktlinje för måltider inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

– Vi har en beställar-utförarorganisation och politikerna har sagt att taktpinnen ska hållas av beställaren, men att arbetet ska ske i nära dialog med utföraren. För mig som måltidsutvecklare och relativt ny i kommunen var det ovant med denna arbetsgång men det har fungerat väldigt bra, säger Anni Gederberg, måltidsutvecklare vid Måltidsservice på Tekniska förvaltningen.

På Barn- och utbildningsförvaltningen har det varit miljösamordnare Viktoria Viklander som hållit ihop arbetet med riktlinjen.

– Processen har krävt samverkan, med mat och måltiderna i fokus. Med detta arbetssätt måste vi överbrygga att vi är olika förvaltningar, säger Viktoria.

Anni och Viktoria berättar att fullmäktige började med att ge förvaltningarna uppdraget att under ett år arbeta tillsammans för att minska matsvinnet.

– I samband med det arbetet gick också startskottet för en ny riktlinje för våra måltider eftersom den dåvarande kostpolicyn behövde uppdateras, berättar Anni och Viktoria.

Måltidens betydelse för barn och elever tydliggörs

– Genom vår nya riktlinje tydliggörs matens och måltidens betydelse för barn och elever. De ska orka prestera på dagarna, men maten och måltiden är också en del av utbildningen! I riktlinjen har vi dessutom fått med alla tre dimensioner av hållbarhet vilket känns väldigt bra, fortsätter Viktoria.

Nu pågår arbete med att omsätta riktlinjen för måltiderna i praktiken.

– Vi ska successivt på olika sätt jobba vidare med riktlinjen ihop med verksamheterna. Exempelvis ska vi ha ett måltidsmöte med rektorer på förskola och skola, säger Anni.

Både Anni och Viktoria är positiva till det nära samarbetet.

– Vi har fått ett sätt att visa på enhetlighet. Det är inte ”vi” och ”ni” , utan detta gör vi tillsammans! Det lärde vi oss inte minst av matsvinnsarbetet där frågan om matsvinn lyftes på lektionerna och så knöts arbetet ihop på ett tydligt sätt i samband med måltiden där svinnet mättes. Maten är inte bara energi utan också utbildning och en del i lärprocessen! Nu är riktlinjen antagen av fullmäktige och vi har ett tydligt mandat att arbeta vidare tillsammans. säger de.

Viktoria Viklander och Anni Gederberg.

Ett måltidsmöte med rektorer på förskola och skola står på tur, berättar Viktoria Viklander, miljösamordnare, och Anni Gederberg, måltidsutvecklare.

Måltiden – en del av lärmiljön

Att måltiden är en del av pedagogiska lärmiljön framgår tydlig i den nya riktlinjen. Att mat och måltider skapar värden för hållbar utveckling lyfts också fram.

– Vi får chans att genom måltiderna, som en del i utbildningen, diskutera olika perspektiv på hållbarhet. Vi kan göra barn och elever nyfikna på maten, kopplingen till miljöfrågan och varifrån maten kommer – och ta tillvara på måltiderna, även utifrån en social aspekt, säger Anni och Viktoria.

Upplägget på riktlinjen bygger på "ställningstaganden" och det känns nytt. Berätta mer!

– Ställningstagandena kommer från en sammanvägning av tidigare kostpolicy, omvärldsbevakning, kommunala styrdokument, Agenda 2030, Livsmedelsverkets riktlinjer samt Läroplanen för skola, förskola och grundsärskola, säger Viktoria.

Vad är aktuellt i måltidsservices arbete, utöver införandet av riktlinjen?

– Utifrån den regionala livsmedelsstrategin och lokalpolitikernas önskemål har vi till exempel ett tryck på oss om att handla mer närproducerat. Det är inte helt enkelt men vi har med oss detta och gör allt vad vi kan. Det är ett långsiktigt arbete att hitta metoder för att kunna köpa närproducerat. Vi har gjort punktinsatser i samband med Offentliga måltidens dag och vi har skrivit in i underlaget i vår pågående livsmedelsupphandling att avtalet kan kompletteras med ett dynamiskt inköpssystem, DIS, framöver. Idag har kommunen ett separat avtal för inköp av potatis som är lokalt odlad. Det är vi jättestolta över och vi köper i ganska stora mängder, avslutar Anni.

Mer om Östersunds riktlinjer för måltider

Här kan du ta del av Östersunds riktlinje för måltid inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns en motsvarande riktlinje för mat och måltider inom vård och äldreomsorgsnämndens verksamhetsområden.

Kontakta Anni Gederberg för mer information.
E-post: anni.gederberg@ostersund.se

Förteckning över svenska kommuners måltidspolicyer

Här hittar du MATtankens förteckning över måltidspolicyer.

Här är våra senaste publicerade artiklar på temat måltidspolicyer:

Kontakta oss med uppdaterad information

Finns din kommuns måltidspolicy/kostpolicy med i MATtankens förteckning? Har vi länkat till rätt version av ert dokument? Hjälp oss att hålla förteckningen över måltidspolicyer uppdaterad.

Hör av dig till oss på mattanken@jordbruksverket.se med din information.

Senast uppdaterad