Landsbygdsnätverket

Bildmontaget är gjort av foto från STUNS samt illustration från Pixabay.

Stort intresse för studio om energiåtgång i offentliga kök

I Studio MATtanken i slutet av oktober fokuserade vi på energiåtgången i offentliga kök. Mer än 200 personer tog bland annat del av Uppsala kommuns erfarenheter av att kapa effekttoppar och spara energi.

– Vi fick tidigare i höstas en fråga om att lyfta de offentliga kökens energiförbrukning i Studio MATtanken - och vi bestämde oss för att gå vidare med det, säger MATtankens samordnare Anna Lundstedt.

Från början hade frågan mest kostnadsfokus. Men under hösten har perspektivet vidgats.

– Omvärldsläget har gjort att det har växt fram en medvetenhet om att vi gemensamt behöver minska elanvändningen i samhället. Att spara energi har blivit en solidarisk fråga – där varje kilowattimme räknas. Det stora intresset för att delta i studiosamtalet bekräftar att frågan verkligen är angelägen för kommuner och regioner denna höst, säger Anna Lundstedt.

Mer information

Läs mer om studiosamtalet: Kapa topparna och minska energiförbrukningen i offentliga kök i Studio MATtankens arkiv.

Läs MATtankens intervju med STUNS och måltidsservice Uppsala kommun.

Senast uppdaterad