Landsbygdsnätverket
Anna Lundstedt och Eva Sundberg, MATtanken

Angelägna studiosamtal om offentliga måltider. Kanske kan det passa bra att ansluta till Studio MATtanken i samband med morgonfikat, den sista fredagen i varje månad.

Studio MATtankens arkiv

Här hittar du information om de studiosamtal som vi genomfört hittills.

2023

Studio MATtanken, fredag 26 maj, kl 08.30-09.15. Förändrade menyer på grund av prisökningar och att elever äter mer?


Under våren förra året tog prisökningarna på livsmedel fart och kostnaderna för de offentliga måltiderna befarades öka rejält. Studio MATtanken uppmärksammade frågan i april 2022, då bland annat Anna Cederberg, kostchef i Lekebergs kommun, berättade om dialog med politiker samt revidering av menyer.

I detta studosamtal återvände vi till Lekebergs kommun, ett år senare, för att ta reda på hur det har gått. Vi fick även ta del av erfarenheter från fler kommuner.

Läs en sammanfattning av studiosamtalet

Studio MATtanken, fredag 28 april, kl 08.30-09.15. Kompetensförsörjning


Hur kan offentliga måltider locka kompetenta medarbetare i närtid
– och på sikt?

Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen framåt? I Studio MATtanken diskuterade vi olika strategier för att rekrytera och behålla personal.

Kompletterande information, utlagd i samband med studiosamtalet:

Studio MATtanken, fredag 24 mars, kl 08.30-09.15. Investeringar i offentliga kök


Vår långa tradition av skattefinansierade måltider har genom åren resulterat i att vi har offentliga kök runt om i hela Sverige.

Vilka slags kök en kommun/region har präglar arbetet och tankarna kring de offentliga måltiderna. Centralkök, mottagningskök, tillagningskök, kriskök, bufféservering, transporter, varmhållning, kompetens, arbetsmiljö, samarbete, delaktighet, kostnader – perspektiven är många!

Medverkade gjorde bland andra Anne-Sofie Johansson, sakkunnig storkök i Göteborg stad, Jenny Sultan måltidsutvecklare i Trosa kommun, Josefine Schön, kvalitetsutvecklare inom måltidsavdelningen i Skövde kommun samt Ann-Kristin Torstensson, kostchef i Vara kommun.

Kompletterande information, utlagd i samband med studiosamtalet:

Studio MATtanken, fredag 24 februari, kl 08.30-09.15.
Policy-spaning


Vad ska en bra måltidspolicy innehålla? Hur blir det ett användbart dokument? Eller kan det vara enklare utan policy? I februaris Studio MATtanken pratade vi om styrdokument inom offentliga måltider, en fråga som ständigt är aktuell.

MATtanken har i flera år samlat kommuners måltidspolicydokument på vår webb. Dokumenten ser olika ut för olika organisationer, vilket är naturligt. En del är kortfattade och allmänt hållna, en del är mer omfattande och detaljerade.

Under studiosamtalet lyftes olika tankar och synpunkter kring måltidspolicyns värde och användbarhet. En av de medverkande i studion var Åsa Carlstein, måltidschef i Grästorps kommun där en ny måltidspolicy nyligen har antagits. Policyn är gedigen och har också med ett nytt område – beredskapsfrågan. Lars Ekström, kommundirektör i Strängnäs kommun och tidigare måltidschef, berättade om hur Strängnäs kommun jobbat för att kommunicera sitt styrdokument externt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom en tecknad serie.

Studio MATtanken, fredag 27 januari, kl 08.30-09.15.
Värdet av nationell livsmedelsstatistik


I Studio MATtanken diskuterade vi denna gång vikten av att ha fakta att utgå ifrån i arbetet med att ta fram beslutsunderlag, följa upp mål och genomföra benchmarking – i frågor som rör offentliga måltider. Silo-projektet har som syfte är att lägga grunden för, och testa, insamling och publicering av statistik över inköp av livsmedel till offentlig sektor. Vad finns det att vinna på att tillgängliggöra nationell livsmedelsstatistik? Finns det några farhågor?

Medverkande i studion var Linda Bjarle, livsmedelscontroller, Helsingborgs stad och sammankallande i Kost & Närings fokusgrupp Upphandling samt Emelie Eriksson, projektledare Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, Livsmedelsverket.

Kompletterande information, utlagd i samband med studiosamtalet:

Här hittar du information om Studio MATtanken 2022.

Här hittar du information om Studio MATtanken 2021.

Tillbaka till Studio MATtankens huvudsida.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post