Landsbygdsnätverket
Anna Lundstedt och Eva Sundberg, MATtanken

Studio MATtankens arkiv

Här hittar du information om de studiosamtal som vi genomfört hittills.

2022

Fredag 3 juni: De livsviktiga måltiderna inom äldreomsorgen.

Välkommen till Studio MATtanken den 3 juni kl. 08.30-09.30. Vi kommer att resonera kring hur olika sätt att organisera/planera/strukturera måltiderna påverkar kvaliteten och hur väl man upplever att måltiderna till de äldre fungerar.

  • Laga i centralkök och köra varm (eller kyld) mat till äldreboende.
  • Laga i tillagningskök på plats? Eller laga på avdelningarna?
  • Hur ser det ut med antalet måltidstillfällen?
  • Hur hittar man strukturer och samarbetsformer för att framgångsrikt få till de måltidstillfällen under dagen som Livsmedelsverkets riktlinje anger?
  • Framgångsrik samverkan mellan kök och omsorg i måltidsfrågorna.
  • Framgångsrikt arbete med att skapa lugna och trivsamma måltidsmiljöer.
  • Guldkant kring måltiderna för våra äldre. Läs vår artikel Hotellfrukost och Nobelfest – aktiviteter och måltider går hand i hand på vårdboendet Boken.
  • Läs vår artikel Vilka fördelar finns med Fingerfoods?

Vi kommer helt enkelt ha olika infallsvinklar på hur man uppnår lyckade måltider inom äldreomsorgen. Kom och var med! Dela med er av hur ni arbetar med denna fråga och kom och lyssna in hur andra gör.

Kompletterande information, utlagd efter studiosamtalet

Läs vårt referat från studiosamtalet.

Fredag 29 april: Kostnadsökningar i hela livsmedelskedjan och påverkan på offentliga måltider

Välkommen till Studio MATtanken den 29 april kl. 08.30-09.30. En högaktuell fråga för offentliga måltider är de kraftiga höjda priser på livsmedel som just nu aviseras. För att fördjupa oss i frågan och ta del av olika perspektiv har vi med oss Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket; Michael Bengtsson, chef för offentliga affärer, Menigo Foodsevice AB; Wiveca Andreasson, försäljningschef, Atria; Jeanette Elander, näringspolitisk expert, Lantbrukarnas riksförbund och Anna Cederberg, måltidschef, Lekebergs kommun.

Kompletterande information, utlagd efter studiosamtalet

Läs vårt referat från studiosamtalet.

Här är länkar till sidor och reportage som knyter an till ämnet.

Fredag 25 mars: Offentliga måltider och krisberedskap

Välkommen till Studio MATtanken den 25 mars, kl. 08.30-09.15. Beredskapsfrågan i kommunerna har aktualiserats med anledning av de rådande oroligheterna i omvärlden. Här kan du läsa vår intervju med Söderköpings kommun om beredskapsarbetet just nu. Kom och var med och dela tankar och erfarenheter av beredskapsfrågan – hur ser det ut hos er, finns det en plan klar? Pågår diskussioner och arbete? Hur tänker ni med krismenyer? Ökade livsmedelslager? Finns det kriskök utsedda? För hur lång tid och till vilka grupper ska måltidsorganisationen dimensionera sin kapacitet?

Kompletterande information, utlagd efter studiosamtalet

Medverkade i Studio MATtanken den 25 mars gjorde bland annat Anders Sundin, måltidschef i Uppsala kommun och Johanna Skenning, måltidschef i Ulricehamns kommun. En sak som uppmärksammades i studiosamtalet var Uppsalas upphandling av frystorkad mat. Här kan du läsa mer om upphandlingen.

Här är länkar till sidor och reportage som knyter an till ämnet:

Fredag 25 februari, kl. 08.30-09.15

Sälja svinnlådor – så här har andra gjort


Välkommen till Studio MATtanken den 25 februari, kl. 08.30-09.15. Att sälja svinnlådor kan vara ett av sätten att minska matsvinnet från offentliga måltider. I Halmstad valde kommunen att kalla lådorna för klimatlådor. I studion samtalar vi med Bollnäs kommun och Sandvikens kommun. Kom och var med och dela med dig av dina/era erfarenheter av att arbeta med matsvinn och svinnlådor, eller klimatlådor som en del kommuner väljer att kalla dem.

Kompletterande information, länk är utlagd efter studiosamtalet.

Fredag 28 januari, kl. 08.30-09.15

De efterfrågade och resurskrävande specialkosterna


Välkommen till Studio MATtanken den 28 januari, kl. 08.30-09.15. Specialkosterna tenderar att ”svälla ut” och ta mer och mer resurser i anspråk. I studion samtalar vi kring vilka strategier som finns för att hantera detta praktiskt och strategiskt inom måltidsorganisationerna. I studion medverkar:

  • Kristianstad kommuns rutin för hantering av specialkost/anpassad måltid samt erfarenheten av att arbeta med låglaktosmatsedel. Nina Schack, kostekonom, Kristianstads kommun.

  • Fördjupning kring Kost & Närings nationella rekommendationen för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola. Kerstin Berg, kostchef, Kalmarsunds Gymnasieförbund / Kost & Näring, fokusgrupp Förskola och skola. Läs MATtankens artikel om den nationella rekommendationen.

Kompletterande information, länkarna är utlagda efter studiosamtalet.

2021

9 december: Ekologiskt i offentliga kök – hur kan man tänka och resonera i kommunerna?

Kalv i hage, närbild på mulen.

Under november och december har MATtanken fokus på ekolgiskt i offentliga kök. Vi har publicerat artiklar och genomfört ett webbinarium. I Studio MATtanken fortsätter vi att vända och vrida på frågan om ekologiska livsmedel i offentliga kök.

Hur gör offentliga kök i praktiken? Kostar det mer med ökad andel ekologiskt? Vad har man råd med? Förändras menyerna? Hur kommunicerar man med matgästerna? Det är några av frågorna som vi tar upp i studiosamtalet tillsammans med måltidschefer från några olika kommuner.

11 november: Grötfrukost till alla. Mervärden! Merkostnad?

Man i FoodTruck serverar mat till två kvinnor.

Frukostservering före skoldagen förekommer på olika håll i landet. Motiven för att starta upp kan vara olika; för att energimässigt rusta eleverna bättre för skoldagen, skapa en mysig och välkomnande stund innan skolan drar igång eller som en medveten folkhälsosatsning. I StudioMATtanken den 11 november pratar vi med Gunilla Martinsson, måltidschef i Munkedals kommun, om deras satsning på grötfrukost före skoldagen. I samtalet finns det utrymme för deltagarna att tycka till. Erbjuder din kommun också frukost i skolan? Kanske vill du dela med dig av egna erfarenheter?

28 oktober: Utelunch från Foodtruck – glesar ut i trånga skolrestauranger?

Man i FoodTruck serverar mat till två kvinnor.

Under pandemin föddes idéen om en Foodtruck i Trelleborgs kommun. Upprinnelsen var en önskan om att glesa ut i trånga skolrestauranger samt att det fungerade bra när man testade att servera gymnasieelever lunch utomhus under devisen Grab & go. Foodtrucken som nu är inköpt kan användas i samband med frilufts- och temadagar, event och som avlastning när det är hårt tryck i skolrestaurangerna. Stina Salomonsson, verksamhetschef måltider i Trelleborg, intervjuas om kommunens satsning.

21 oktober: Hurra för Offentliga måltidens dag!

Anna Lundstedt och Eva Sundberg i en studiomiljö.

Vad händer runtom i landet? I detta studiosamtal tar vi tempen på aktiviteterna inför firandet. Politiker på besök, tema närproducerat, vilt och vildsvin, nya recept, samverkan seniorer och barn, musik, mässor och kaffekalas, provsmakningar i skolrestaurangen, fina dukningar. Vi ringer upp några olika verksamheter för att stämma av läget. Vi spanar också gemensamt in #måltid21 för att se vad som lagts ut hittills. Varmt välkomna!

14 oktober: Nytänkande upphandling minskar matsvinn och skapar guldkant

En rykande kaffekopp och ett fat med smörgås och grönsaker.

Göteborgs stad har genomfört en upphandling av livsmedel med kort hållbarhet. MATtankens projektledare Eva Sundberg samtalar med Ann Sagvall, upphandlingsledare i Göteborgs stad, om hur den nytänkande och innovativa upphandlingen gick till. I studion finns även Philippa Jacobs, enhetschef måltid, grundskolan i Göteborgs stad. Hur har det fungerat i praktiken att använda avtalet?

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post