Landsbygdsnätverket

2023

Här hittar du information om de studiosamtal som vi genomförde 2023.

Studio MATtanken fredag 24 november, 08.30-09.15. Matlådor till äldre i ordinärt boende - lösningar och utmaningar

I november hade MATtanken fokus på måltider för äldre och i Studio MATtanken fördjupade vi oss denna gång kring måltiderna i ordinärt boende.

Matlådor, matlådor, matlådor. Varma, kalla, från måltidsorganisation eller butik, kommuner gör olika. Påverkas förpackningsmöjligheterna av nya regler för kravet på att erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor som träder i kraft 1 jan 2024? På en del håll erbjuds de äldre att äta gemensamt med andra, vad krävs för att det ska funka?

Vi spanade in trenderna över landet genom att prata med olika kommuner. I studiosamtalet medverkade också Åsa Stenmarck från Naturvårdsverket, specialist på materialflöden och plast, som arbetar med implementeringen av plastdirektivet.

Läs en sammanfattning av studiosamtalet och ta del av enkätsvar om matlådor

Studio MATtanken fredag 27 oktober, 08.30-09.15.
Potatisen – vår älskade, klimatsmarta knöl

I oktober ägnade vi studiosamtalet åt potatis. Denna viktiga basråvara som är klimatsmart, prisvärd och kan användas på väldigt många olika sätt. Den är dessutom en kulturbärare och viktig ur ett beredskapsperspektiv.

I Studio MATtanken tog vi upp allt från utmaningar i odling och hantering till tillagning och servering.

Medverkade gjorde bland annat:

  • AnnaKarin Hamilton, vd Svensk Potatis
  • Tony Gustavsson, ansvarig på kontroll- och analysavdelningen Svensk Potatis
  • Andreas Hermansson, verksamhetschef kostenheten Mora kommun
  • Andreas Morell, potatisodlare Järna skalat
  • Malin Jönsson, arbetsledande kock, Åre kommun

Studio MATtanken, fredag 29 september, kl. 08.30-09.15.
Beredskapsveckans tema: Öva

I Studio MATtanken denna gång uppmärksammade vi Beredskapsveckan och årets tema, som är Öva.

  • Livsmedelsverket fanns med i studion och reflekterar över aktiviteter som pågått i veckan.

  • Adda Inköpscentral och Karlstad kommun berättade om sina erfarenheter från veckan då de serverat elever smakprov av kriskosten, från den nationella upphandlingen Livsmedel Krisberedskap.
  • I studion anropade vi också fler som vi vet har övat under veckan, till exempel kostenheten i Huddinge kommun och serviceavdelningen i Sundbybergs stad.

Kompletterande länkar:

Bakgrund: Jordbruksverket genom MATtanken arbetar med frågan om att stärka offentliga måltiders beredskap Länk till annan webbplats. genom att på olika sätt bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverkande och kommunikation. Vi samarbetar med Livsmedelsverket i dessa frågar i ett projekt som är finansierat av MSB.

Studio MATtanken, fredag 26 maj, kl 08.30-09.15. Förändrade menyer på grund av prisökningar och att elever äter mer?


Under våren förra året tog prisökningarna på livsmedel fart och kostnaderna för de offentliga måltiderna befarades öka rejält. Studio MATtanken uppmärksammade frågan i april 2022, då bland annat Anna Cederberg, kostchef i Lekebergs kommun, berättade om dialog med politiker samt revidering av menyer.

I detta studosamtal återvände vi till Lekebergs kommun, ett år senare, för att ta reda på hur det har gått. Vi fick även ta del av erfarenheter från fler kommuner.

Läs en sammanfattning av studiosamtalet

Studio MATtanken, fredag 28 april, kl 08.30-09.15. Kompetensförsörjning


Hur kan offentliga måltider locka kompetenta medarbetare i närtid
– och på sikt?

Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen framåt? I Studio MATtanken diskuterade vi olika strategier för att rekrytera och behålla personal.

Kompletterande information, utlagd i samband med studiosamtalet:

Studio MATtanken, fredag 24 mars, kl 08.30-09.15. Investeringar i offentliga kök


Vår långa tradition av skattefinansierade måltider har genom åren resulterat i att vi har offentliga kök runt om i hela Sverige.

Vilka slags kök en kommun/region har präglar arbetet och tankarna kring de offentliga måltiderna. Centralkök, mottagningskök, tillagningskök, kriskök, bufféservering, transporter, varmhållning, kompetens, arbetsmiljö, samarbete, delaktighet, kostnader – perspektiven är många!

Medverkade gjorde bland andra Anne-Sofie Johansson, sakkunnig storkök i Göteborg stad, Jenny Sultan måltidsutvecklare i Trosa kommun, Josefine Schön, kvalitetsutvecklare inom måltidsavdelningen i Skövde kommun samt Ann-Kristin Torstensson, kostchef i Vara kommun.

Kompletterande information, utlagd i samband med studiosamtalet:

Studio MATtanken, fredag 24 februari, kl 08.30-09.15.
Policy-spaning


Vad ska en bra måltidspolicy innehålla? Hur blir det ett användbart dokument? Eller kan det vara enklare utan policy? I februaris Studio MATtanken pratade vi om styrdokument inom offentliga måltider, en fråga som ständigt är aktuell.

MATtanken har i flera år samlat kommuners måltidspolicydokument på vår webb. Dokumenten ser olika ut för olika organisationer, vilket är naturligt. En del är kortfattade och allmänt hållna, en del är mer omfattande och detaljerade.

Under studiosamtalet lyftes olika tankar och synpunkter kring måltidspolicyns värde och användbarhet. En av de medverkande i studion var Åsa Carlstein, måltidschef i Grästorps kommun där en ny måltidspolicy nyligen har antagits. Policyn är gedigen och har också med ett nytt område – beredskapsfrågan. Lars Ekström, kommundirektör i Strängnäs kommun och tidigare måltidschef, berättade om hur Strängnäs kommun jobbat för att kommunicera sitt styrdokument externt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom en tecknad serie.

Studio MATtanken, fredag 27 januari, kl 08.30-09.15.
Värdet av nationell livsmedelsstatistik


I Studio MATtanken diskuterade vi denna gång vikten av att ha fakta att utgå ifrån i arbetet med att ta fram beslutsunderlag, följa upp mål och genomföra benchmarking – i frågor som rör offentliga måltider. Silo-projektet har som syfte är att lägga grunden för, och testa, insamling och publicering av statistik över inköp av livsmedel till offentlig sektor. Vad finns det att vinna på att tillgängliggöra nationell livsmedelsstatistik? Finns det några farhågor?

Medverkande i studion var Linda Bjarle, livsmedelscontroller, Helsingborgs stad och sammankallande i Kost & Närings fokusgrupp Upphandling samt Emelie Eriksson, projektledare Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, Livsmedelsverket.

Kompletterande information, utlagd i samband med studiosamtalet:

Här hittar du information om Studio MATtanken 2022.

Här hittar du information om Studio MATtanken 2021.

Tillbaka till Studio MATtankens huvudsida.

Senast uppdaterad