Landsbygdsnätverket

2022

Här hittar du information om de studiosamtal som vi genomförde 2022.

Studio MATtanken, 25 november, kl. 08.30-09.15. Offentliga måltidens dag. Hur gick det?

MATtanken summerade årets firande av Offentliga måltidens dag och genomslaget för dagen. Nynäshamn bad allmänheten om äpplen, som sedan tillagades och serverades på Offentliga måltidens dag. Det blev en mycket lyckad satsning som fick stor uppmärksamhet. I Krokom fick Ås skola besök av TV:s reporter Marcus Noterius som gjorde praktik i köket. Inslag rullade sedan ut från denna händelse, bland annat i Nyhetsmorgon. Krokoms kommun publicerade en egen film om besöket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Krokoms kommuns Facebooksida).

Kompletterande information, utlagd i samband med studiosamtalet:

Studio MATtanken, fredag 28 oktober, kl. 08.30-09.15. Kapa topparna och minska energiförbrukningen i offentliga kök

Kraftigt höjda elpriser kan komma att sätta press på de offentliga köken att spara energi. I Studio MATtanken den 28 oktober samtalade vi kring detta ämne och berörde bland annat följande frågeställningar:

 • Vilka beteendeförändringar kan göras direkt i köken?
 • Kräver olika maträtter mer eller mindre energiförbrukning?
 • Hur kan man tänka vid nybyggnationer?
 • Vad motiverar måltidsorganisationerna/köken att arbeta med denna fråga?

Medverkade gjorde: Elena Johansson från Kost & Närings fokusgrupp Utrustning, Josep Termens och Christoffer Alm från Chalmers Industriteknik/Relivs tillsammans med Fredrik Björklund från STUNS och Sandra Harbom, Måltidsservice i Uppsala kommun. (Läs vår artikel om STUNS och Uppsala kommuns projekt Flex-o-mat.)

Kompletterande information, utlagd i samband med studiosamtalet 28 okt

Mer information

Kontakta oss gärna via e-post: mattanken@jordbruksverket.se om du vill ta del av:

 • STUNS och Uppsala kommuns lathund för effektsmart beteende i storkök (pdf-fil)
 • Helsingborgs stads checklistor för energianvändning i kök.

Studio MATtanken, fredag 30 september kl. 08.30-09.15 Mat i kris och offentliga måltider.

Det är krisberedskapsvecka (v. 39) och Studio MATtanken fortsätter vända och vrida på frågan om krisberedskap och offentliga måltider.


Vilken mat finns tillgänglig vid kris? Ylva Gustafsson, processledare livsmedelstrategin och Louise Rapplihn, handläggare risk och säkerhet, från Länsstyrelsen i Värmland berättar om arbetet som utmynnat i rapporten MAT HÄRIFRÅN – recept för vardag och krisberedskap. Arbetet har skett i samverkan med kommuner, säkerhetskoordinator för krisberedskap på räddningstjänsten, Livsmedelsverket och med Nifa – branschförening för Värmländska matföretag. I förra studion med tema krisberedskap Länk till annan webbplats. pratade vi bland annat om att köpa in frystorkad mat som klarar lång lagerhållning. Denna gång fokuserar vi på livsmedel som klarar sig utan kyla eller frys under minst tre månader, som har svenskt ursprung och som kan vara en del av den vardagliga menyn.


Kompletterande information, utlagd i samband med studiosamtalet 30 sept


Studio MATtanken EXTRA, fredag 30 september kl. 09.30-12.00: Workshop om Mat i kris och offentliga måltider

I Studio MATtanken EXTRA fortsätter vi samtalet som påbörjades i morgonens studio.


Målgrupp

Workshopen vänder sig till alla som arbetar med livsmedelsförsörjning och krisberedskap, kommunalt, regionalt eller nationellt. Måltidschefer, beredskapssamordnare, personer som är involverade i arbetet med livsmedelsstrategin på regional eller nationell nivå, branschorganisationer från hela livsmedelskedjan med flera.

Innehåll

I workshopen fördjupar vi och breddar diskussionen om vad vi kan göra här och nu för att säkerställa att det finns tillgänglig mat om/när krisen kommer. De personer som varit involverade i arbete med att ta fram en receptsamling med lokala/svenska råvaror i Värmland berättar om utmaningar och lösningar som de stött på under arbetets gång. Medverkar gör Ylva Gustafsson, processledare livsmedelstrategin och Louise Rapplihn, handläggare risk och säkerhet, från Länsstyrelsen, samt Alain Grenard, kostchef, Karlstad kommun, tillsammans med Emelie Eriksson och Elisabet Amcoff från Livsmedelsverket.

Deltagarna får möjlighet att jobba i grupper länsvis för att diskutera utifrån varje läns specifika förutsättningar.

 • Fungerar Värmlands exempel även hos er, eller behövs anpassningar eller annat "tänk"?
 • Hur skulle en receptsamling se ut om ni gjorde motsvarande för just ert län?
 • Vad finns det för livsmedel som produceras i ert närområde som skulle kunna ingå i krismaten och som även funkar till vardags?

Fredag 26 augusti: De offentliga måltidernas logistik

I Studio MATtanken, fredag 26 augusti, kl. 08.30-09.15, fördjupade vi oss i logistikfrågor. Offentliga måltider kräver ett stort mått av logistik. Många kommuner arbetar med logistiklösningar som involverar någon form av samlastning.

Omlastningscentral, samlastningscentral, distributionscentral – kärt barn har många namn. Det finns olika lösningar runt om i landet.

 • I flera kommuner har måltidschefen även ansvar för transporterna, vilka fördelar kan det ge?
 • Ger samlastning möjlighet till fler lokala leverantörer?
 • Förändras kostnaderna?
 • Förbättras arbetsmiljön i köken?

Vi hörde Camilla Wiström som är avdelningschef, service och teknikförvaltningen i Katrineholm berätta om samlastningscentralen, hur den utvecklats sedan starten 2008 och hur fler funktioner lagts till.

Kompletterande information, utlagd efter studiosamtalet

 • Ta del av MATtankens webbinarium från 2020 om samordnad varudistribution.
 • Mer fakta om de offentliga måltidernas logistik. Läs en intervju med Fredrik Mårdh som arbetar med kommunal samordnad varudistribution på Energikontor Sydost AB.
 • Ta del av frågor och svar på ett enkelt sätt på deladigitalt.se
  Efter Studio MATtanken i augusti har det kommit frågor från kommuner gällande distributions- och omlastningscentraler. En av dessa frågor har bland annat delats på SKR:s digitala forum för frågor och svar, Dela Digitalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. . Jobbar du i offentlig sektor och har intresse av att veta mer om hur kommuner arbetar med denna fråga – och andra frågor som relaterar till offentliga måltider – gå gärna in och haka på flödet!

Fredag 3 juni: De livsviktiga måltiderna inom äldreomsorgen.

Välkommen till Studio MATtanken den 3 juni kl. 08.30-09.30. Vi kommer att resonera kring hur olika sätt att organisera/planera/strukturera måltiderna påverkar kvaliteten och hur väl man upplever att måltiderna till de äldre fungerar.

Vi kommer helt enkelt ha olika infallsvinklar på hur man uppnår lyckade måltider inom äldreomsorgen. Kom och var med! Dela med er av hur ni arbetar med denna fråga och kom och lyssna in hur andra gör.

Kompletterande information, utlagd efter studiosamtalet

Läs vårt referat från studiosamtalet.

Fredag 29 april: Kostnadsökningar i hela livsmedelskedjan och påverkan på offentliga måltider

Välkommen till Studio MATtanken den 29 april kl. 08.30-09.30. En högaktuell fråga för offentliga måltider är de kraftiga höjda priser på livsmedel som just nu aviseras. För att fördjupa oss i frågan och ta del av olika perspektiv har vi med oss Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket; Michael Bengtsson, chef för offentliga affärer, Menigo Foodsevice AB; Wiveca Andreasson, försäljningschef, Atria; Jeanette Elander, näringspolitisk expert, Lantbrukarnas riksförbund och Anna Cederberg, måltidschef, Lekebergs kommun.

Kompletterande information, utlagd efter studiosamtalet

Läs vårt referat från studiosamtalet.

Här är länkar till sidor och reportage som knyter an till ämnet.

Fredag 25 mars: Offentliga måltider och krisberedskap

Välkommen till Studio MATtanken den 25 mars, kl. 08.30-09.15. Beredskapsfrågan i kommunerna har aktualiserats med anledning av de rådande oroligheterna i omvärlden. Här kan du läsa vår intervju med Söderköpings kommun om beredskapsarbetet just nu. Kom och var med och dela tankar och erfarenheter av beredskapsfrågan – hur ser det ut hos er, finns det en plan klar? Pågår diskussioner och arbete? Hur tänker ni med krismenyer? Ökade livsmedelslager? Finns det kriskök utsedda? För hur lång tid och till vilka grupper ska måltidsorganisationen dimensionera sin kapacitet?

Kompletterande information, utlagd efter studiosamtalet

Medverkade i Studio MATtanken den 25 mars gjorde bland annat Anders Sundin, måltidschef i Uppsala kommun och Johanna Skenning, måltidschef i Ulricehamns kommun. En sak som uppmärksammades i studiosamtalet var Uppsalas upphandling av frystorkad mat. Här kan du läsa mer om upphandlingen.

Här är länkar till sidor och reportage som knyter an till ämnet:

Fredag 25 februari, kl. 08.30-09.15

Sälja svinnlådor – så här har andra gjort


Välkommen till Studio MATtanken den 25 februari, kl. 08.30-09.15. Att sälja svinnlådor kan vara ett av sätten att minska matsvinnet från offentliga måltider. I Halmstad valde kommunen att kalla lådorna för klimatlådor. I studion samtalar vi med Bollnäs kommun och Sandvikens kommun. Kom och var med och dela med dig av dina/era erfarenheter av att arbeta med matsvinn och svinnlådor, eller klimatlådor som en del kommuner väljer att kalla dem.

Kompletterande information, tipset är utlagd efter studiosamtalet.

 • Reportage om status i Gävleborgs län kring arbete med klimatlådor som ett sätt att minska matsvinn: SVT lokala nyheter Gävleborg, från den 24 februari 2022.

Fredag 28 januari, kl. 08.30-09.15

De efterfrågade och resurskrävande specialkosterna


Välkommen till Studio MATtanken den 28 januari, kl. 08.30-09.15. Specialkosterna tenderar att ”svälla ut” och ta mer och mer resurser i anspråk. I studion samtalar vi kring vilka strategier som finns för att hantera detta praktiskt och strategiskt inom måltidsorganisationerna. I studion medverkar:

 • Kristianstad kommuns rutin för hantering av specialkost/anpassad måltid samt erfarenheten av att arbeta med låglaktosmatsedel. Nina Schack, kostekonom, Kristianstads kommun.

 • Fördjupning kring Kost & Närings nationella rekommendationen för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola. Kerstin Berg, kostchef, Kalmarsunds Gymnasieförbund / Kost & Näring, fokusgrupp Förskola och skola. Läs MATtankens artikel om den nationella rekommendationen.

Kompletterande information, länkarna är utlagda efter studiosamtalet.

Senast uppdaterad