Landsbygdsnätverket
Kvinna i kök tar emot leverans av grönsaker

Samordnad varudistribution - lösningen för att få fler lokala livsmedelsleverantörer?

I teorin kan en samordnad varudistribution inom kommunen ge ökad konkurrens och bättre möjligheter att köpa närproducerade varor. Men hur ser det ut i praktiken? Innebär samordnad varudistribution att det blir enklare att få lokal mat på tallriken?

Medverkar i webbinariet från den 22 januari 2020 gör Pernilla Fischerström, processledare inom offentlig upphandling vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Jakob Cronhamre, logistiksamordnare/upphandlare i Örebro kommun och Christina Persson, projektledare vid Nationellt centrum för samordnad kommunal varudistribution.

De berättar om hur det fungerar i praktiken hos dem, vilka för- och nackdelar de ser, och hur man kan göra för att få in fler lokala anbud vid upphandlingar.

Vad är samordnad varudistribution?

Samordnad varudistribution innebär att alla leveranser till en kommun sker till en distributionscentral som sedan i sin tur distribuerar varorna ut till enheterna. En sådan samordning ger miljövinster bland annat i form av minskade transporter eftersom fordonen blir bättre fyllda och kan köra optimerade rutter. Ett annat motiv som ofta framförs är att det skapar förutsättning för fler lokala producenter och företag att delta i upphandlingen. Mindre lokala leverantörer saknar ofta möjlighet att leverera ut till varje enskild enhet, men med samordnad varudistribution behöver de bara leverera till distributionscentralen.

Längd: 1 h 6 min (varav presentationerna är 40 min)

Mer information


Kontakta MATtanken om du vill ta del av presentationer och dokument från webbinariet: mattanken@jordbruksverket.se