Landsbygdsnätverket

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för denna webbplats

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för mattanken.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att mattanken.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckas uppfylla alla kriterier i WCAG. Exempelvis har inte alla bilder alternativ-text. Vi arbetar för att lösa detta under 2020.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Du kan kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret nedan.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet Länk till annan webbplats.).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar Länk till annan webbplats. publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.