Landsbygdsnätverket

Mer om upphandling

MATtanken är ett projekt som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill bidra till hållbara offentliga måltider. Hur kan upphandling genomföras så att det lagas mer mat med svenska livsmedel i de offentliga köken? Denna fråga ligger oss varmt om hjärtat.

Regionala upphandlingsdagar i Västra Götaland

Mer lokal mat i offentliga kök är ett projekt som Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med Västra Götalandsregionen finansierar, med mål att det ska bli mer lokalt producerad mat i de offentliga köken i länet.

Vill du veta mer om projektet Mer lokal mat i offentliga kök? Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:
Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen Västra Götaland
Tel. 072-570 47 09.
e-post: pernilla.fischerstrom@lansstyrelsen.se.

Projektet har tillsammans med Naturbruksförvaltningen och MATtanken (som varit med sedan 2018) organiserat sju upphandlingsdagar för de som arbetar med offentlig upphandling i Västra Götalands län. Deltagarna har fått önska teman. Vid varje tillfälle har det gjorts studiebesök och deltagarna har fått möta olika experter samt primärproducenter. Syftet med upphandlingsdagarna har varit att deltagarna ska lära sig mer om svensk livsmedelsproduktion.

Följande upphandingsdagar har genomförts.

  • Svensk djurhållning och antibiotika resistens. Studiebesök i smågris- och slaktsvinsstall, konventionell och ekologisk äggproduktion. Maj 2017.

  • Workshop om kriterier vid livsmedelsupphandling tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Svensk samt gårdsvisning av ekologisk mjölk, får och grisproduktion. November 2017.

  • Vad är hållbarhet för dig? Hur arbetar man med hållbarhet inom olika delar av livsmedelskedjan? Maj 2018.

  • Vidga vyerna. Trendspaning från Sverige och Europa. Hur gör andra europeiska länder för att få in lokala råvaror i sina offentliga kök? Vad finns det för goda exempel i Sverige? Studiebesök i mjölkproduktion och biogas anläggning. November 2018.

  • Frukt och grönsaker. Lär dig mer om svensk produktion av frukt och grönt. Studiebesök i växthus med tomater. Maj 2019.

  • Vilka svenska proteingrödor finns att köpa? Vilka möjligheter och utmaningar ser aktörerna? Studiebesök i Toppfrys ärtanläggning. November 2019.

  • Vi får veta mer om vad det finns för svensk fisk att tillgå och diskuterar hur vi formulerar oss för att få in mer hållbar fisk i köken. Maj 2020.

Hösten 2020 genomförs upphandlingsdag med tema vildsvin. Läs mer om upphandlingsdagar hösten 2020. Länk till annan webbplats.

Läs mer

Hitta mer kunskap och inspiration om hållbar upphandling på våra sidor: Lär av andra.