Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Bortsorterade musslor kan användas som foder


  Företaget Musselfeed gör musselpulver och musselmjöl av bortsorterade musslor. De näringsrika produkterna kan sedan användas både som livsmedel och miljösmart foder, bland annat till fjäderfä.
 • Ny teknik gör nötkötts-produktionen mer effektiv


  Mår djuren bra? Växer alla som de ska? Med hjälp av en obemannad automatisk våg kan djuren numera väga sig själva och informationen sparas i molnet. Bonden får daglig tillväxtdata för varje individ och grupp. I sin mobil kan man se grafer på foderåtgång och tillväxt per box.
 • En innovation av en samisk renskötare - för andra renskötare


  Gammalt är ibland bäst. Det tyckte i alla fall samen och renskötaren Jonas Vannar som tagit ett traditionellt samiskt bruksföremål och uppgraderat det. Tack vare innovationsstödet EIP-Agri har han skapat en ny sorts plastrikkas, en ögla som används vid lassokastning. Och denna är både djurvänligare än tidigare plastmodeller och gynnar lokal produktion.
 • Vi jobbar både med att minska utsläppen och lagra in kol i marken


  Projektet "Svensk klimatkompensation - jordbruket som kolsänka“ har fått stöd för att göra det möjligt att klimatkompensera genom ökad kolinlagring i svensk jordbruksmark.
  – Det är inte själva metoden som är ny, utan att vi satt ihop det i ett program och gjort olika paket där jordbrukare kan få ersättning för kolinlagrande jordbruksmetoder. Och, att vi har en teknisk plattform där vi kan hantera detta, säger projektledaren Lova Brodin.

 • AI identifierar bakterier i mjölken inom 24 timmar


  Tack vare innovationsstödet EIP-Agri kan mjölkbönder numera ta mjölkprov, odla det på gården, fotografera av det – och få resultatet inom 24 timmar. Detta istället för att skicka iväg provet till laboratorium för odling och analys och ibland behöva vänta i upp till tio dagar på svar. Fördelarna är många – bland annat kan bonden i tid sätta in förebyggande åtgärder för att minska smittspridning till andra djur i besättningen.