Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Sju myter om innovationsstödet EIP-Agri


  Är ansökan om innovationsstöd krångligare än andra? Får man inte betalt för egen tid? Och måste man ha medfinansiering? Vi reder ut sanningshalten i några av de vanligaste myterna om innovationsstödet EIP-Agri.
 • Ny analysgrupp för AKIS snart på plats


  Landsbygdsnätverket har haft en väl fungerande arbetsgrupp med deltagare från olika AKIS-organisationer. Nu sätts en analysgrupp ihop i dess ställe. Uppgiften blir att analysera övergripande behov och utmaningar på systemnivå rörande kunskap och innovation i lantbruk. 
 • Eva Engström har svart tröja och glasögon. Hon har en vit gardin i bakgrunden.

  Hallå där Eva Engström


  Du jobbar som handläggare på Jordbruksverkets landsbygdsstödsenhet och jobbar bland annat med innovationsstödet EIP-Agri. I ditt arbete har du mycket kontakt med dem som söker innovationsstödet. Vad är det vanligaste som kommer upp?