Landsbygdsnätverket
european_flags

Foto: Robert Driese

AKIS och EIP-Agri på EU-nivå

EIP-Agri är en del av en större satsning på innovationer inom tillväxtstrategin Europa 2020 som kallas Europeiska Innovationspartnerskapet, därav förkortningen EIP. EIP-Agris syfte är att hjälpa lantbruket att bli mer produktivt, uthålligt och få större möjligheter att klara rådande utmaningar som tuffare konkurrens, kraftigare prissvängningar, klimatförändringar och hårdare miljökrav.

Denna sida är under uppdatering för den nya programperioden 2023-2027.

Det är en stark ambition vilken förutsätter samverkan mellan EIP-Agri och Horisont 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Programmet löper under perioden 2014-2020 och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

Ett internationellt nätverk har inrättats för EIP-Agri. Nätverket ska bidra till

  • att forskningsresultat omsätts i verkliga innovationer,
  • att innovationer sprids över hela EU,
  • att de forskningsbehov man identifierar i praktiken snabbare ska nå forskarna
  • ett gränsöverskridande kunskapsutbyte.

Samordningen på EU-nivå sköts av EIP-Agri Support Facility Länk till annan webbplats.

Delta i nätverket

Du kan registrera dig som medlem i det europeiska nätverket Länk till annan webbplats.. Vem som helst kan bli medlem. Det är ett utmärkt sätt att möjliggöra att andra med samma intressen kan få kontakt med dig och du kan nå dem. 

Via nätverket kan du få reda på vilka innovationsprojekt som pågår i olika länder, vilka resultat man nått, vilka aktiviteter som ska genomföras och har genomförts inom olika ämnesområden. 

Kartläggning av innovationsprojekt inom EU

En kartläggning görs på uppdrag av EIP-Agri Support Facility. Du hittar inlagda innovationsprojekt i projektdatabasen Länk till annan webbplats. som uppdateras löpande.

De flesta länder och regioner satsar på EIP-Agri

Totalt finns 118 olika landsbygdsprogram i EU:s medlemsstater och regioner. Inom de flesta landsbygdsprogram finns stöd till innovationsgrupper. Varje land eller region bestämmer vilka ämnesområden man vill satsa på, bestämmer budget och beslutar om vilka krav som innovationsprojekten ska uppfylla. 

Du kan läsa mer Länk till annan webbplats. om hur många innovationsgrupper (Operational Groups) de olika länderna och regionerna har totalt under denna programperiod. Det finns nu över 2 200 innovationsgrupper. Där framgår också hur stor andel av hela landsbygdsprogramsbudgeten som avsatts för stöd till samverkan.