Landsbygdsnätverket

Lokalt ledd utveckling genom Leader i Europa

Leadermetoden har en lång historia inom EU. Det första pilotprogrammet för Leader startade redan i början av 1990-talet. Sedan dess har lokalt ledd utveckling genom Leader blivit väl etablerat i Europa och i dag finns det över 2 200 leadergrupper i EU.

Olika storlek på leadergrupper

Totalt i EU finns det över 2200 leadergrupper i Europa. De är ofta väldigt olika och kan till ytan vara ganska små eller, som i Sverige, rejält stora. Alla arbetar med samma typer av frågor och inom ramen för partnerskap enligt leadermetoden. Trots att den grundläggande förordningen är densamma kan den ha tolkats på lite olika sätt, vilket är viktigt att tänka på i samarbeten mellan olika länder. 

Ett europeiskt landsbygdsnätverk, ENRD

På europeisk nivå finns det ett nätverk för landsbygdsutveckling där leadergrupperna ingår tillsammans med många andra aktörer för landsbygder i Europa. Det finns en stor ”generalförsamling” (Assembly) för det europeiska landsbygdsnätverket ENRD där alla medlemsländer och flera olika intresseorganisationer är representerade. För Leader finns även en särskild undergrupp (Subgroup). I båda grupperna finns det representanter för svenska leadergrupper.