Landsbygdsnätverket

Innovationsstödet EIP-Agri inom jordbruk, trädgårds- och rennäring

Innovationsstödet i Stategiska planen ger unika möjligheter. Med full finansiering från stödet kan innovatörer utveckla sina idéer och hitta lösningar på utmaningar. Innovationsstödet söks hos Jordbruksverket som sköter handläggning. 525 miljoner kronor finns för åren 2023 – 2027.

Här hittar du allmän information om Innovationsstödet EIP-Agri och om vad Landsbygdsnätverket kan bidra med.

På Jordbruksverkets webbsida Stöd till innovationsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns all information om hur du söker innovationsstödet EIP-Agri.

Hitta alla svenska innovationsprojekt

I vår databas finns en översikt av alla svenska innovationsprojekten på sidan Godkända innovationsprojekt EIP-Agri. Du kan söka på kategori, plats eller enskilt projekt.

Innovationssupporten

Behöver du diskutera om din idé är en möjlig innovation? Då finns innovationssupporten som kan hjälpa dig med vilka kunskaper och erfarenheter som finns kring din utmaning. Du kan även få tips på deltagare till din innovationsgrupp. De är specialister på EIP-stödet!

Animalieproduktion och övrigt
Inger Pehrson
Palustre AB, Holm, Halmstad
070-820 33 12

Teknik och energi
Ragni Andersson
Agrigera, Jönköping
070-349 12 63

Lisa Germundsson

Trädgårdsnäring
Lisa Blix Germundsson
SLU, Alnarp
072-217 47 61

Växtodling
Nilla Nilsdotter-Linde
SLU, Uppsala
070-662 74 05

För dig som vill inspireras

Om du vill veta mer om de enskilda innovationsprojekten går du till sidan Inspirerande innovationsprojekt

Även en liten nyhet kan göra stor skillnad

Det finns många lantbrukare, rådgivare och andra verksamma i praktiken som ser nya utmaningar eller förbättringsbehov och har idéer om hur de kan tas om hand. Det kan vara en ny produkt, en ny metod, en ny form av service, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera saker. Det måste inte vara stora avancerade innovationer.

Det här får du pengar till

Regeringen har hittills avsatt över 525 miljoner kronor under åren 2023–2027.

I en innovationsgrupp samarbetar företagare med till exempel rådgivare, forskare och företrädare från någon annan bransch för att lösa ett problem eller en utmaning. Du kan få hjälp att hitta samarbetspartners var som helst i Sverige och i något annat EU-land. Du och de andra får via stödet betalt för eget arbete, material, tester, möten och resor.

Det handlar om stöd i form av riskvilligt kapital. Man vet ju inte säkert om det blir en innovation eller inte. Det är när idén kommit till användning eller efterfrågas på marknaden som det blir en innovation.

Observera att stödet gäller jordbruk, trädgårds- och rennäring, men inte fritidsodling, skog, vattenbruk eller allmän landsbygdsutveckling. 

Innovationsstödet ingår i EU-satsningen EIP-Agri

Europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri syftar till ökad konkurrenskraft och hållbar produktion. Det ska bidra till våra behov av livsmedel, foder, bioenergi och biobaserade material. Läs mer om EIP-Agri på EU-nivå.

Vad är viktigt att tänka på när du vill utveckla din idé till en innovation?

Se filmen Innovation – från prototyp till marknad.