Landsbygdsnätverket

Finansiering för nya företag på landsbygden

När du startar eller utvecklar ditt företag krävs det som regel mer kapital. Då är det bra att få en överblick av vilka olika finansieringsformer som kan finnas, men även låta sig inspireras av hur andra gör.

I rapporten presenteras forskning om hur finansieringsmarknaden ser ut för landsbygdsföretagare och vilka problem som företagare möter när de behöver kapital.

Olika relevanta finansieringskällor är listade. Listan är inte heltäckande, men är tänkt fungera som inspiration.

Vi rekommenderar att du som företagare i nästa steg vänder dig till en etablerad rådgivare för att få hjälp med att spetsa till den plan som du ska presentera för finansiärer och få hjälp att hitta lämpliga sådana.

Vill du läsa rapporten? Mejla till kansliet så skickar vi den.

Exempel på lyckad finansiering av gröna företag


Hur har andra företagare gjort för att lyckas starta nya, innovativa företag inom gröna näringar? Och hur har de finansierat sina investeringar? Här följer tre goda exempel.

MinFarm crowdfundade fyra miljoner från sina kunder

Att kunderna är de bästa finansiärerna, är troligen inget man räknar med när man söker kapital. Men så var det för företaget MinFarm.

Andelssystemet som finansierar lammuppfödning och det öppna kulturlandskapet

Företaget Swedish Country Living kombinerar vård av naturbetesmarker och föredragshållning med turistverksamhet, småkonferenser och lammuppfödning.

Medvetet och strategiskt kontaktskapande gav finansiärer med samma värderingar

Bröderna Fabian och Philip Axelsson driver Nordish Food som serverar närodlad och hälsosam lunchmat i säsong till hungriga Göteborgare.