Landsbygdsnätverket

Anette Larm-Johansson

Hur jobbar Skärgårdarnas Riksförbund med service?

Skärgårdarnas Riksförbund har målsättningen att det skall finnas året runt levade skärgårdar och ö-samhällen. En förutsättning för detta är att det finns grundläggande service. Vi arbetar dagligen med både den offentliga och kommersiella servicen, så som exempelvis kommunikationer, varuförsörjning, kontanthantering, post, telefoni och bredband.

Vilken hjälp kan du få av oss?

Runt om i Sveriges kust- och skärgårdsområden pågår kontinuerligt arbetet med att bibehålla och förbättra den lokala servicen. Vi kan hjälpa till med lokala, regionala, nationella och europeiska kontakter när det gäller frågor om service. Vi kan också bistå med goda exempel, både från våra svenska medlemsföreningar och från våra systerorganisationer i ESIN, European Small Islands Federation.

Mina personliga tips

Lyft servicefrågorna i de lokala samhällsföreningarna. Definiera problemen, engagera er i frågan och få med kommunens politiker och tjänstemän i arbetet. Många gånger måste det till lokala lösningar.